Adatvédelem

Kereső betöltése
Adatvédelmi és adatbiztonsági nyilatkozat

Adatvédelem

A Földmérési és Távérzékelési Intézet mint a TÉKA ……………. honlap üzemeltetője (a továbbiakban Üzemeltető) a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint bizalmasan kezeli a TÉKA ……… honlap Vevői és Látogatói által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat és információkat és kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatok kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben illetve a honlap Vevői és Látogatói rendelkezésének megfelelően történjen.

Személyes adatok alatt azon adatokat érti az Üzemeltető, melyek alapján azonosítani tudja a honlap Vevőjét vagy Látogatóját.

A Vevő vagy Látogató személyes adatai két módon kerülhetnek az Üzemeltető kezelésébe:
- Az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben a Vevő vagy Látogató által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikus leképződése útján az Üzemeltető számítógépes rendszerében vagy
- a Vevő vagy Látogató megadja személyes adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni az Üzemeltetővel.

A Vevő vagy Látogató számára biztosított az a jog, hogy személyes adatainak felhasználását korlátozza, vagy megtiltsa.

Az Üzemeltető a Vevő vagy Látogató önkéntesen megadott személyes adatait – a Vevő vagy Látogató ellenkező kikötése hiányában – a TÉKA …….. szolgáltatásairól hírlevél küldésére, új szolgáltatásairól való tájékoztatásra használja fel.

Az Üzemeltető kijelenti, hogy a Vevő vagy Látogató személyes adatainak kezeléséhez külső szervezetet (adatfeldolgozó) nem vesz igénybe. A Vevő vagy Látogató személyes adatait az Üzemeltető nem adja tovább.

Adatbiztonság

Az Üzemeltető kijelenti, hogy minden intézkedést megtesz azért, hogy a Vevő vagy Látogató személyes adatainak biztonságos kezelését biztosítsa.

A Vevő vagy Látogató a honlap látogatásával összefüggésben kezelt személyes adataihoz kizárólag az Üzemeltető munkatársai férhetnek hozzá feladataik ellátásához szükséges mértékben.

Az Üzemeltető felhívja a figyelmet arra, hogy a Vevő vagy Látogató számítógépe és a WEB hely működését biztosító számítógép összekapcsolódása a nyilvános internet hálózaton történik. Amennyiben a személyes adatközlést megelőzően nem kerül sor biztonságos adatkapcsolat kialakítására, akkor a kommunikáció adatbiztonsági szempontból védtelen, így a személyes adatok védelme a kommunikációs csatornán nem biztosított.