Ref. templom sze, 2011-06-08 11:44 dátumú változata

Kereső betöltése
megnevezés: 
Ref. templom
címlap
típus: 
Templom
település: 
Kiskunhalas
megye: 
Bács-Kiskun
data
pontos helyszín: 
Hősök tér 2--1.
leírás
leírás: 
Szabadon álló, egyhajós, egyenes záródású, K-i homlokzati tornyos templom, a záródás fölött kontyolt nyeregtetővel. A K-i homlokzatot pilaszterek tagolják, a főpárkány fölötti középső szakaszban timpanon, mögötte attika, szélein vázákkal. Kapu a középső szakaszban. Oldalhomlokzatain, falpillérek között mélyített, félköríves záródású falfülkék. Csehsüveg boltozatos belső tér, három oldalon falazott karzat. Berendezés: jellemzően 19. század első fele: három tölgyfaajtó: 1821 (Tomo Imre asztalos); szószék: 1821 (Jaquitz pesti asztalos terve alapján: Oberfrank Antal asztalos, Molnár Mihály képfaragó, Lieb Antal egri aranyozó); márvány úrasztala: 1883. Orgona: 1848 (Bárány Lajos). A reformátusok első temploma 1667-ben épült, melyet 1702-ben és 1772-ben bővítettek. 1813-ban a templom átépítését határozta el a gyülekezet. Az addig Ny-i oldalon lévő tornyot lebontották és a K-i homlokzaton építették föl 1816-ban (építész: Schwörtz János). Az épületet megnagyobbították 1816-1823 között (építész: Schwörtz Frigyes, kivitelezők: Branstädter János ácsmester, Lechner János). 1903-1904-ben új, magasabb toronyfedés készült (kivitelezők: Gál Sándor és Gyugel Kálmán). A külső hajófalon: Csokonai Vitéz Mihály emléktáblája, 1995; szégyenkő, 1872 előtt. Református templom, a homlokzat síkjában emelkedő középtoronnyal, hajója fölött cserépfedésű tetővel. Lábazata, triglifes, háromrészes főpárkánya körbefut az épületen, főhomlokzatának középtengelyében a párkány fölött timpanon emelkedik (mögötte attika, szélein 1-1 vázával), benne napmotívum. Széleit dór pilaszterek zárják le (1-1), hasonlóképpen a középrizalitéit (2-2). Tornya a párkánytól még két szint, a másodikat mind a négy oldalon óra zárja le. A két toronyszint között erőteljes, kétrészes osztópárkány huzódik. A főhomlokzat és a torony nyílásai félköríves záródásúak - az első toronyszint kivételével - vállköves, záróköves szalagkeretelésűek. Könyöklővel és szemöldökkel vannak ellátva, a toronyablakok bojtos köténydísszel is. Az oldalhomlokzatok kialakítása fülkés: a boltozatot hordó pillérek nem lépnek a falsík elé, hanem maga a fal lép vissza közöttük félméternyit, így alakulnak ki a félköríves lezárású fülkék. A pilléreket dór pilaszterek hangsúlyozzák, a fülkék keretelése ívesen mélyül befelé, az ívben tükrökkel. Vállpárkány tagolja, fölötte zárókő. A középtengelyükben elhelyezkedő ablakok kosáríves záródásúak, tagolt szalagkerettel, könyöklővel, köténydísszel. 7 szakasznyi, tükrös csehsüvegboltozattal, közöttük bordákkal. 3 oldalán karzat. Úrasztala historizáló, keresztelőkút, Mózes-szék klasszicista ill. empire. Szószék, orgona szintén. A torony építése előtt bejárata az átellenes homlokzaton volt.
CímVáltozatMűveletek
Ref. templom2014-10-02 17:38 - Nagy Zsolt Imre - KÖHaktuális változat
Ref. templom2011-06-08 11:44 Anonymous - KÖH

Created by TÉKA Admin