Balás-kúria (óvoda és orvosi rendelő)

Kereső betöltése
megnevezés: 
Balás-kúria (óvoda és orvosi rendelő)
címlap
típus: 
Kúria
település: 
Becske
megye: 
Nógrád
Balás-kúria (óvoda és orvosi rendelő)
data
pontos helyszín: 
Fő út 33.
leírás
leírás: 
Nagyméretű telken, szabadon álló, téglalap alaprajzú, földszintes épület, kontytetővel. D-i oldalán négyzetes alaprajzú, hat pilléres, nyitott veranda, É-i oldalának nagyobb részén nyolcoszlopos tornác. Az épület Ny-i vége és a veranda későbbi hozzáépítés. Kéttraktusos belső, a régebbi részben tükörboltozatos, az újabb részben poroszsüveg boltozatos helyiségek. Padlásának és kisméretű pincéjének bejárata a Ny-i, hozzáépített részben. Falképek: klasszicista (lemeszelve), 1820 körül. Épült 1820 körül, a 19. század végén bővítették, majd Sipeki Balás Lajos rozsnyói püspök és testvére vásárolta meg. Újabb bővítésére 1924-ben került sor. Ugyanezen a telken, az É-i telekhatáron, részben felújított, nyeregtetős, két részből összeépült, hosszú ház. Szabadon álló, téglalap alaprajzú épület kontytetővel, cserépfedéssel. Telkének szélén gazdasági épületek állnak: két földszintes, nyeregtetős, cserépfedésű, egymással összeépült ház. A főépületben óvoda és orvosi rendelő, a melléképületek utca felöli, felújított részében a polgármesteri hivatal működik, a másik rossz állapotban lévő rész raktár, illetőleg használaton kívül van. Az épület jól láthatóan két részből, az eredetiből és egy, a nyugati oldalhoz hozzáépített bővítésből áll. (A régi házban van az óvoda, az új-ban a rendelő.) A kúrián a lábazat és háromrészes főpárkány fut körbe, északi homlokzatát nyolcoszlopos tornác, délit négyzetes pillérek tartotta, négyzet alaprajzú, kontytetős nyitott veranda tagolja. A hosszabbik homlokzatok 8, a rövidebbek 3 tengely hosszúságúak. Az ablaknyílások állótéglány alakúak, keretelésükben 3 típus különböztethető meg: a nyugati, a déli és a keleti homlokzaton sima szalagkeret, fölötte félköríves, tagozott szemöldök, az északi homlokzat szélein keret nélküli ablakok vízszintesből induló és oda érkező, szegmentíves tagozott szemöldökpárkánnyal, szélein lecsüngő, kannelúrázott ráccsal, a tornácon kereteletlen ablakok ráccsal. Az ablaktengelyek között a falmezőt több-kevesebb rendszerességgel toszkán pilaszterek tagolják. A tornác félköríves lezárású nyílással közlekedik az utca felé, a félkörív tagolt szalagkeretes. Szabadon álló, téglalap alaprajzú épület kontytetővel, cserépfedéssel. Telkének szélén gazdasági épületek állnak: két földszintes, nyeregtetős, cserépfedésű, egymással összeépült ház. A főépületben óvoda és orvosi rendelő, a melléképületek utca felőli, felújított részében a polgármesteri hivatal működik, a másik, rossz állapotban levő rész raktár, illetőleg használaton kívül van. A kúriaépület jól láthatóan két részből, az eredetiből és egy, a nyugati oldalhoz hozzáépített bővítésből áll. (A régi házban van az óvoda, az új-ban a rendelő.) Rajta lábazat és háromrészes főpárkány fut körbe, északi homlokzatát nyolcoszlopos tornác, délit négyzetes pillérek tartotta, négyzet alaprajzú, kontytetős, nyitott veranda tagolja. A hosszabbik homlokzatok 8, a rövidebbek 3 tengely hosszúságúak. Az ablaknyílások állótéglány alakúak, keretelésükben három típus különböztethető meg: a nyugati, a déli és a keleti homlokzaton sima szalagkeret, fölötte félköríves, tagozott szemöldök, az északi homlokzat szélein keret nélküli ablakok vízszintesből induló és oda érkező, szegmentíves, tagozott szemöldökpárkánnyal, szélein lecsüngő ráccsal, a tornácon kannelurázott elemmel kereteletlen ablakok ráccsal. Az ablaktengelyek között a falmezőt több-kevesebb rendszerességgel toszkán pilaszterek tagolják. A tornác félköríves lezárású nyílással közlekedik az utca felé, a félkörív tagolt szalagkeretes. Elrendezése kétmenetes + a tonác, a hozzáépített rész helyiségei merőleges közlekedőből nyílnak, ugyanilyen a padlás és a pince. A régi rész helyiségei tükör-, a többiek poroszsüvegboltozatosak. Pincéje kicsi, poroszsüvegboltozatos. A topográfiában említett falfestmények nem láthatók, remélhetőleg a meszelés alatt megvannak. Az utcai front szobáit az önkormányzattól a birtokos család leszármazottai (Boér Vilmosné, Borkó Antalné) bérlik, ezekbe nem sikerült bejutnom.
CímVáltozatMűveletek
Balás-kúria (óvoda és orvosi rendelő)2011-06-08 12:17 - Anonymous - KÖH

aktuális változat