Benczúr-kastély

Kereső betöltése
megnevezés: 
Benczúr-kastély
címlap
típus: 
Történeti kert
település: 
Szécsény
megye: 
Nógrád
Benczúr-kastély
Benczúr-kastély
data
pontos helyszín: 
Fő utca 2.
kor/keletkezés időpontja: 
XVIII. sz.
főbb jellemzők: 
Benczúrfalva városrész elejénél, kisebb domb tetején áll az ún. Benczúr-kastély, kúria. Nagyméretű telken, szabadon álló, U alaprajzú, földszintes kastély, kontytetővel. ÉNy-i, nagyjából négyzet alaprajzú és DK-i, L alaprajzú szárnyát egy újabb, tégl
állapot: 
nagyon rossz
tulajdonos: 
Magyar Állam
műemlékvédelmi törzsszám: 
5925
jelzet: 
056
adatfelvevő: 
Drexler Dóra
szükséges intézkedés: 
felújítás
leírás
leírás: 
Benczúrfalva városrész elejénél, kisebb domb tetején áll az ún. Benczúr-kastély, kúria. Nagyméretű telken, szabadon álló, U alaprajzú, földszintes kastély, kontytetővel. ÉNy-i, nagyjából négyzet alaprajzú és DK-i, L alaprajzú szárnyát egy újabb, téglalap alaprajzú szárny köti össze. Az ÉNy-i szárny ÉNy-i és DK-i homlokzatának középtengelyében egy-egy nyeregtetős, ívelt oromzatos bejárati előcsarnok. A belsőben boltozott terek, helyenként boltozati stukkóval, vállpárkánnyal, egy kályhahellyel. Melléképületei: egyik sarkán lemetszett téglalap alaprajzú, földszintes épület manzárdtetővel (műterem), a körítő támfal sarkain két sokszög alaprajzú, sátortetős bástya. Kerítés egy rövid szakaszon, falazott pillérek között kovácsoltvas és öntöttvas elemekkel. Építtette a Wattay család a 18. században, később a Szontágh családé volt. 1890 körül gróf Pejacsevich Miklós vásárolta meg. Ebben az időszakban többször bővítették. 1910-1920 között Benczúr Gyula festőművészé volt.Nagyméretű telken, szabadon álló, U alaprajzú, földszintes kastély, kontytetővel. ÉNy-i, nagyjából négyzet alaprajzú és DK-i, L alaprajzú szárnyát egy újabb, téglalap alaprajzú szárny köti össze. Az ÉNy-i szárny ÉNy-i és DK-i homlokzatának középtengelyében egy-egy nyeregtetős, ívelt oromzatos bejárati előcsarnok. A belsőben boltozott terek, helyenként boltozati stukkóval, vállpárkánnyal, egy kályhahellyel. Melléképületei: egyik sarkán lemetszett téglalap alaprajzú, földszintes épület manzárdtetővel (műterem), a körítő támfal sarkain két sokszög alaprajzú, sátortetős bástya. Kerítés egy rövid szakaszon, falazott pillérek között kovácsoltvas és öntöttvas elemekkel. Építtette a Wattay család a 18. században, később a Szontágh családé volt. 1890 körül gróf Pejacsevich Miklós vásárolta meg. Ebben az időszakban többször bővítették. 1910-1920 között Benczúr Gyula festőművészé volt. A Szécsényi Múzeum raktára, rendezetlen, elhanyagolt. Több periódusú, U alaprajzú, földszintes főépület kontytetővel, részben cserép-, részben pala héjazattal; egyik sarkán lemetszett téglalap alaprajzú, földszintes melléképület manzárdtetővel, palafedéssel; a körítő támfal sarkain két sokszög alaprajzú, sátortetős palafedésű bástya. Legalább két periódusú; az ÉNy-i, nagyjából négyzet alaprajzú és a délkeleti, L alaprajzú részt egy újabb, téglalap alaprajzú szárny köti össze. Az ÉNy-i épületrész ÉNy-i és DK-i homlokzatának középtengelyében egy ablaktengelynyi mélységű, nyeregtetős rizalit illetve bejárati előcsarnok emelkedik. Oromzatukat kétoldalt voluták, fönt félkörív zárja, ez utóbbiakat kővázák díszítik / némelyikük hiányzik /. Ennek az épületrésznek és a másik, L alaprajzúnak nyíláskialakítása, faltagolása hasonló: rajtuk lábazat és két / három ?/ részes főpárkány fut körbe. Az ablakok állótéglány alakúak, szalagkeretük függőleges elemei fölfelé túlnyúlnak, ezekre a csonkokra támaszkodnak a középen szegmentívesen meghajló szemöldökpárkányok. Az ÉNy-i rész ÉNy-i és DNy-i homlokzatának ablakkerete íves köténydíszek kapcsolódnak. Az épületsarkok íveltek, a falakat a tengelyek között és a sarkokon toszkán pilaszterek tagolják. A bejárati előcsarnok oldalfalait kereteletlen félkörablakok, homlokoldalát félköríves záródású kapu töri át, mindegyik kereteletlen. A melléképület alaprajza egyik oldalán lemetszett téglalap; földszintes, manzárdtetős, palafedésű, tagolása a főépületéhez hasonló. A körítő támfal két sarkán 1-1 sokszögletű, palával fedett sátortetős bástya áll,melyeknek oldalfalait állótéglány alakú, félköríves záródású ablaknyílások tagolják. Az észak-nyugati tömb bejárati előcsarnokából a nagyterenbe jutunk. Ennek két oldalán sorakoznak a további helyiségek. A terem bejárattal szembeni oldalának középtengelyében van a négyzetes középrizalit. A terek teknőboltozatosak (vagy tükörboltozasak?), a rizalit boltozatán karéjos stukkó. Ilyenek, valamint párkányok még egy-két helyiségben vannak. Az egyikben kályhahely is megmaradt. Az épület másik két részébe nem sikerült bejutni, mert nem volt meg a kulcsuk.
CímVáltozatMűveletek
Benczúr-kastély2011-06-08 12:15 - Anonymous - KÖH

aktuális változat