Cukorgyári kápolna (Szent Erzsébet)

Kereső betöltése
megnevezés: 
Cukorgyári kápolna (Szent Erzsébet)
címlap
típus: 
Kápolna
település: 
Ercsi
megye: 
Fejér
data
pontos helyszín: 
Cukorgyári út 2.
leírás
leírás: 
0A településtől Ny-ra, sík terepen álló, egyhajós, poligonális szentélyzáródású, nyeregtetős, Zsolnay mázas cserepekkel díszített, vakolatlan kváderépület. A hajó kúszólevelekkel díszített oromfala alatt, főhomlokzatát hasonló, rózsaablakkal is díszített oromfal, sarokpilaszterek és mérműves árkádsorral képzett főpárkány emeli ki az épület fő tömegéből. Bejárata magas timpanon mezővel lezárt, csúcsíves, bélletes kapurizalit. Homlokzatait kváderkövekből rakott felületek, bélletes, csúcsíves záradékú hajó- és szentélyablakok, karzatmegvilágító ikerablakok tagolják. Előcsarnok és karzatalj gerendás síkfödémes, hajó és szentély bordás boltozatos, a boltozatokat akantuszos fejezetű falpillérek tartják. Berendezés: főoltárkép, 1934 (Éder Gyula), szobrok, 1934 (Krausz Lajos). Festett üvegablakok: 1934 (Róth Miksa, restaurálva, 1960). Épült 1934-ben (építész: Frank Ágoston és Goszleth Lajos, építőmester: Gulátsi Béla), kőfaragó munkák: Weisinger György. Felújítva 2006-2007-ben. A templom ép, megőrzött, az eredeti állapotával szinte megegyező állapotban maradt fent. Szerkezeti hibák, repedések nem láthatók. A hajó D-K-i sarkánál, a diadalív előtt a padló kissé megsüllyedt. A szentély külső falára villanyóraszekrényt szereltek fel. A település Ny-i részén, bekerített telken szabadon álló, torony nélküli, egyhajós kápolna. A hajónál keskenyebb szentélye a 12szög 5 oldalával záródik, a hajónál kissé szélesebb előcsarnokának négy sarka pillérekkel megerősített. É-K-i főhomlokzatán bélletes kapuzat nyílik, az oromzaton mérműves körablak. Az előcsarnok két oldalán és a főhomlokzaton csúcsos ívsor húzódik, a tető színes zsolnai majolikacseréppel fedett. A kapuzaton belépve előcsarnokba jutunk, balra sekrestye nyílik, jobbra a karzatra vezető lépcső áll. A három szakaszos hajót falpilléreken nyugvó palmettaleveles fejezetről induló bordás boltozat fedi. A festett üvegablakok Szent Imrét, Boldog Gizellát, Szent Istvánt, Szent Lászlót, Szent Margitot, Szent Gellértet, az apszisban pedig négy angyalt ábrázolnak. Berendezése a legapróbb részletekig stílushű, - faragott padok, terazzoburkolat, lámpatestek, szenteltvíztartó, oltárasztal és szentségház, kovácsoltvas szentélyrekesztő, a sekrestye faragott faszerkezetű üvegezett fala - neogót formakincset hordoz. Az Ercsi Cukorgyár ma látható ipartelepe 1912-ben épült, tevékenységét 1997-ben fejezte be. A cukorgyár felépítésével, mely akkor Közép-Európa legkorszerűbb cukorgyárának számított, a település a környék ipari központjává vált. Az építtető részvénytársaság döntését befolyásolta a Duna közelsége, cukorrépa termesztésre alkalmas feltételek, továbbá, hogy munkaerő bőven állt rendelkezésre. Az I. világháború után átlagban 306 főnek adott munkát a gyár. 1948-ban államosították az üzemet. A kápolna 1934-ben épült. A templom előterében látható márványtábla tanúskodik a z építés körülményeiről. Felirata: ÉPÜLT ISTEN DICSÉRETÉRE ÉS SZENT ERZSÉBET VÉDŐSZENTÜNK TISZTELETÉRE ŐSZENTSÉGE XI. PIUS PÁPA APOSTOLKODÁSÁNAK 12-IK ESZTENDEJÉBEN A FEJÉRMEGYEI CZUKORGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELNÖKE: DARUFALVAI PATZENHOFER KONRÁD ALELNÖKE: BÁRÓ MADARASSY-BECK MARCELL DR. IGAZGATÓSÁG TAGJAI: DARUFALVAI PATZENHOFER RUDOLF, DARUFALVAI PATZENHOFER ALFRÉD, SEDLMAYR E.C., BUN JÓZSEF, ELBOGEN HUGÓ, DR. BONIS HENRIK, TREUSCH RÓBERT, DR. ÚJLAKI MÜLLER PÁL, DARUFALVAI PATZENHOFER HERBERT, CRAMBACH F.C., VITÉZ TÓTVÁRADY-ASBÓTH ISTVÁN NEMES ÁLDOZATKÉSZSÉGÉBŐL. FELSZENTELTE: SHVOY LAJOS MEGYÉSPÜSPÖK 1934. SZEPTEMBER 29.-ÉN. TERVEZŐK: FRANK ÁGOSTON ÉS GOSZLETH LAJOS OKL. ÉPÍTÉSZMÉRNÖKÖK. ÉPÍTŐK: GULÁTSY BÉLA ÉPÍTŐMESTER, WEISINGER GYÖRGY KŐFARAGÓMESTER, ROTH MIKSA ÜVEGFESTŐMŰVÉSZ, ÉDER GYULA FESTŐMŰVÉSZ ÉS KRAUSZ LAJOS SZOBRÁSZMŰVÉSZ. A TISZTIKAR ÉS ALKALMAZOTTAK HŐ ÓHAJÁRA AZ ÉPÍTKEZÉST KÖRBEL HENRIK IGAZGATÓ KEZDEMÉNYEZTE.
CímVáltozatMűveletek
Cukorgyári kápolna (Szent Erzsébet)2011-06-08 19:30 - Anonymous - KÖH

aktuális változat