Dégenfeld-Teleky-kastély és kertje

Kereső betöltése
megnevezés: 
Dégenfeld-Teleky-kastély és kertje
címlap
típus: 
Történeti kert
település: 
Szirák
megye: 
Nógrád
Dégenfeld-Teleky-kastély és kertje
data
pontos helyszín: 
Petőfi Sándor út 24-26.
leírás
leírás: 
Emelkedőn, parkban, szabadon álló épületek: kastély, két oldalán az utcavonalra épült, merőleges tengelyű melléképülettel, a telek DK-i sarkában utcavonalon álló magtár. A kastély téglalap alaprajzú, kontytetővel. A terep adottságai miatt K-i homlokzata három-, Ny-i egyszintes. A saroktornyos K-i homlokzat előtt négykarú lépcső építmény vezet a középső szinten, timpanonos középrizalitban nyíló bejárathoz. A lépcsőpihenő alépítményében pincelejárat, a nyitott árkádos alsó szint fölött, a középső szint homlokzata előtt folyosó. A bejárat fölött kettőscímeres, kronosztikonos faragvány: 1748. A Ny-i homlokzat sarkain nagyméretű, négyzetes alaprajzú, manzárdtetős saroképítmények, középtengelyében négyzetes manzárdtetős kapuépítmény, melyhez az épületbe vezető nyeregtetős nyaktag kapcsolódik. Kéttraktusos belső, középfolyosóval, boltozott helyiségekkel. Falképek: díszteremben, 1780 körül. A melléképületek téglalap alaprajzúak, földszintesek, nyeregtetővel, újabb tetőtér beépítéssel. Az É-i épület É-i homlokzatának sarkain négyzetes saroktornyokkal. A magtár téglalap alaprajzú, háromszintes, nyeregtetős, bejárata a K-i homlokzat középtengelyében, két, teljes épületmagasságot átfogó pilaszter között. A kastély középrésze a 17. század végén épülhetett, 1748-as újjáépítése Királyfalvi Roth Tamás és felesége, Wattay Borbála nevéhez fűződik. 1805-ben belső felújítást végeztek. Lányuk, Roth Johanna házassága révén került a gróf Teleki család birtokába, majd a 19. század elején a gróf Degenfeld család tulajdonába. Jelenlegi funkció: szálloda, konferenciaközpont. Település középpontjában, kertben, szabadonálló főépületből, két melléképületből és egy magtárból létrejött barokk épületegyüttes. Főépület: A kertben, szabadonálló, téglalap alakú alaprajzú, keleten három szintes, nyugaton egyszintes, cseréppel fedett kontyolt nyeregtetős, barokk kastélyépület, az épület nyugati homlokzatának északi és déli sarkán 1-1 téglalap alakú, Mansard-tetős sarokbástyával. A főhomlokzaton egy emelet magas lábazati rész tartja a földszint előtt végigfutó teraszt, melyhez a homlokzat közepén ívelt kétkarú, pihenővel ellátott lépcső vezet. A lépcső két karja a téglalap alakú pinceajtót fogja közre. A lépcső két oldalán 3-3, pillérekre támaszkodó, kosáríves árkádsor. Az árkádívek alatt a lépcsőtől keletre 2, nyugatra 3 téglalap alakú ablak. A tulajdonképpeni földszint 9 tengelyes, 3 + 3 + 3. A középső 3 tengely rizalitban foglal helyet. Középen szegmensíves, szalagkeretes kétszárnyú bejárat, kétoldalán 1-1 téglalap alakú ablak szintén szépen profilált téglalap alakú, kétszárnyú ablakok. A tengelyeket faltükrök választják el egymástól. A rizalitban az ablakok felett egyenesen induló, majd félkörívessé hajló, konzolok tartotta szemöldök, a szemöldökben füzérdísz. A rizaliton kívüli ablakok felett egyenes szemöldök, felette téglalap alakú mezőben szintén növényi díszítés. A kapu felett barokkosan gazdag szemöldök: a kapu keretére támaszkodó, a kapu szegmensívét követő írásszalag, felette bőségszaruk és angyalfejek között kettős címer, majd tagolt, ívelt szemöldök zárja az együttest. A homlokzaton tagolt osztópárkány fut végig. A második emelet szintén 9 tengelyes: 3 + 3 + 3. Középső 3 tengely rizalitban. A rizalitban az épület többi ablakához képest nagyobb, téglalap alakú, osztott, felső sarkain lekerekített ablakok. A többi tengelyben a földszinti ablakoknak megfelelő téglalap alakú, kétszárnyú, osztott ablakok. Tengelyek között kompozit fejezetes pilaszterpárok. A rizaliton kívüli ablakok alatt a könyöklőt tartó konzolok között téglalap alakú, növénydíszes köténydísz. A középső ablak felett szögben megtört, a másik két ablak felett ívelt, tagolt szemöldök. A rizalitban a pilaszterpárok lábazata és az ablakok könyöklője összefüggő párkányzatot alkot, melyet az ablakok szélességében konzolok szakítanak meg. A pilaszterek lábazati részét a sarkain homorú, enyhe kiugrású tükrök, míg a kötényrészt növényi ornamentika díszíti. A homlokzat emeleti részén a sarkokon 1-1 sokszögű saroktornyocska 3-3 téglalap alakú, nagyalakú ablakkal, melyek közül a harmadik ablak már az oldalhomlokzat felé néz. A tornyocskákon törtvonalú sisakdísz. A középrizalit tympanonnal záródik. Az északi és déli oldalhomlokzatok mind a földszinti, mind az emeleti részen 3 tengelyesek, délről az első és a második tengely között váltás, a középső ablakok vakablakok. Az osztó- és főpárkány végigfut ezen a homlokzaton is. Az alacsony lábazatban kicsi, téglalap alakú pinceablakok. A sarokbástyák keleti homlokzata mindkét szinten 2 tengelyes, a földszinten egyszerű szalagkeretes, téglalap alakú ablakok, felettük tagolt, egyenesen induló, majd félkörívessé váló szemöldök. Az emeleti ablakok felső sarka ívelt, hangsúlyos könyöklőpárkányuk alatt szélein kissé ívelt, de dísztelen köténydísz, felettük törtvonalú szemöldök. A tengelyeket magas lábazaton álló pilaszterpárok választják el egymástól. Alacsony lábazat és végigfutó osztó- és főpárkány. A bástyák északi és déli homlokzata mindkét szinten 1-1 tengelyes, a homlokzat tagolása megfelel a déli homlokzat tagolásának. Az épület nyugati homlokzata egyszerű, dísztelen, a homlokzat középtengelyében erősen kiugró, Mansard-tetős kapuépítmény. Kapuépítmény sarkain 1-1, fent leírt pilaszter, középen kétszárnyú, téglalap alakú kapu, fejezet nélküli pilaszterek tartotta egyenes szemöldökkel. Főpárkánya felett pici előtető. A Mansard résznek az előtető felett emelt falát a széleken páros, majd középen egy lizéna díszíti. Ugyanez figyelhető meg a saroktornyok nyugati oldalán is. A kapuépítmény északi és déli oldalán 2-2 ablak. A kapuépítmény és a sarokbástyák között 4-4 tengelyes a homlokzat, Az épületek belsejét csak szélegesen lehetett megnézni, mivel a kastély mint szálló üzemel. A főépület alatt többszintű, részben terméskőből, tészben téglából rakott dongaboltozatos pince. A földszint és az emelet elrendezése kéttraktusos, középfolyosós. A folyosó keresztboltozatos. A földszinti szobákban csehsüvegboltozat. A lépcső alőtti előtér fiókos donga. Az előtérből középen 4 pillér tartotta 3 karu egyenes lépcső vezet az emeletre. Az emeleten a nagyterem és az előtér síkmennyezetes, a többi helységben csehsüvegboltozat, saroktoronyban fiókos donga. A nagyteremben 18. sz.-i alakos kifestés. Eredeti födém, az ácsszerkezet részben cserélt. Nyílászárók cseréltek. A melléképületekben síkmennyezet. Érdektelen átalakított belső téralakítás. Tetőbeépítés. Az egykori magtár ma túristaszálló, belseje teljesen felszabdalva és beépítve. Középső része feltehetőleg a 17. század végén épült. 1748-ban épült újjá. Építtető: Királyfalvi Róth Tamás. A kastély házasság révén került a Teleki-család tulajdonába.
CímVáltozatMűveletek
Dégenfeld-Teleky-kastély és kertje2011-06-08 12:16 - Anonymous - KÖH

aktuális változat