Evangélikus templom

Kereső betöltése
megnevezés: 
Evangélikus templom
címlap
típus: 
Templom
település: 
Cserhátsurány
megye: 
Nógrád
Evangélikus templom
data
pontos helyszín: 
Bocskai út 5.
leírás
leírás: 
Szabadon álló, egyhajós templom, DNy-i homlokzata síkjában toronnyal, a hajónál keskenyebb, szegmentíves záródású szentéllyel. Nyeregtetővel, amely a szentély felett lekontyolt. Bejárata a DNy-i, feljárat a toronyba a DK-i homlokzaton. Belseje síkmenynyezetes, a hajó bejárati oldalán karzat. Berendezés: 18. század vége; oltárkép: 1800 körül. Építtette a Sréter család, valószínűleg közvetlenül a türelmi rendelet megjelenése után. Tornya 1829-ben épült. Használaton kivül, felújítás alatt (1998). Szabadon álló, téglalap alaprajzú templom, a hajónál keskenyebb, de vele egymagasságú, szegmentívesen záródó szentéllyel, és a homlokzat síkjában emelkedő középtoronnyal. Toronysisakja fémlemezzel, a többi része palával fedett. Az épületen lábazat és egységes párkány fut körbe, ez utóbbi a főhomlokzaton kétrészessé bővül. A három részre osztott főhomlokzat falmezőit téglalap alakú, bemélyedő faltükrök tagolják. A középsőben helyezkedik el a tagolt kőkeretes, záróköves, szegmentíves záródású kapu, fölötte fekvő téglalap alakú, ívesen nyesett sarkú bemélyedő faltükör, e fölött szegmensíves záródású, egyszerű szalagkeretes, záróköves ablak. A koronázópárkány fölött két toronyszint emelkedik, mindkettő lábazatról, a falmezők kialakítása az ismert tükrös. A szinteket egyfajta ívsoros párkány választja el egymástól, a másodikat órapárkány zárja le. Az alsó szint ablaka majdnem négyzet alakú, szegmensíves záródású, a felső ablakai félköríves lezáródásúak. Ez utóbbiakat pilaszterekről emelkedő egyszerű szalagkeret kereteli. A hajó faltagolása is az előbbiekhez egyező ablakai szegmensíves záródásúak, tagolt szalagkerettel. A délkeleti sarkon toronybejárat, kő szalagkerettel, a tagozatok (fül, zárókő) egyszerű bevéséssel vanak rajta jelezve. A külső vakolat jelenleg nagyrészben hiányos, az előbb leírtak csak nyomokban lelhetők fel rajta. Egyterű, síkmennyezetes templom, mennyezetét csillagos festés díszíti. A csillagok között a hajóban Szentháromság-szimbólun, előtte-mögötte díszes keretű medallionban valami egyéb motívumok, elmosódottak. Karzata alul-felül széles kosáríves nyílással közlekedik a hajóval, az alsó ívet két (utólagos?) négyzetes pillér támasztja meg. A mellvéd közepe kihasasodik, alul fölül egy részes, tagolt párkány zárja. A karzat és a karzat alja csehsüveg boltozattal fedett. Feljárat baloldalt, csigalépcső fa fokokkal. Szentélye a hajónál egy lépcsőfokkal magasabban fekszik, hátfalán az oltárépítmény illuzionista festéssel készült. Párkánya képszékében: Krisztus és a négy evangélista, Az utolsó vacsora, A 12 éves Jézus a templomban. Oltárképe: Krisztus mennybemenetele (olaj, vászon). Falazott oltárkép, szószék.
CímVáltozatMűveletek
Evangélikus templom2011-06-08 12:15 - Anonymous - KÖH

aktuális változat