Ferences templom (Urunk színeváltozása)

Kereső betöltése
megnevezés: 
Ferences templom (Urunk színeváltozása)
címlap
típus: 
Templom
település: 
Szécsény
megye: 
Nógrád
Ferences templom (Urunk színeváltozása)
Ferences templom (Urunk színeváltozása)
data
pontos helyszín: 
Haynald Lajos u. 9.
kor/keletkezés időpontja: 
XVIII. sz.
főbb jellemzők: 
Az utcavonallal párhuzamos hossztengelyű, keletelt, nyeregtetős, egyhajós templom, oromfalas Ny-i homlokzattal, a hajónál keskenyebb, nyújtott, poligonális záródású, lépcsős támpilléres szentéllyel, a hajó és a szentély találkozásánál, É-i oldalon em
állapot: 
tulajdonos: 
ferencesek
műemlékvédelmi törzsszám: 
5929
jelzet: 
33
adatfelvevő: 
Drexler Dóra
szükséges intézkedés: 
fenntartás
leírás
leírás: 
Az utcavonallal párhuzamos hossztengelyű, keletelt, nyeregtetős, egyhajós templom, oromfalas Ny-i homlokzattal, a hajónál keskenyebb, nyújtott, poligonális záródású, lépcsős támpilléres szentéllyel, a hajó és a szentély találkozásánál, É-i oldalon emelkedő toronnyal, a szentély É-i oldalához kapcsolódó, lépcsős támpilléres sekrestyével, emeletén oratóriummal, a D-i hajófalhoz kapcsolódó, négyzetes alaprajzú előcsarnokkal. A templom É-i oldalán ferences kolostor (trsz.: 5930), funkcionálisan a templomhoz tartozó sekrestye és torony szerkezetileg a kolostor része. A hajó, a szentély és a torony falfelületei vakolatlanok, a sekrestye vakolt. Bejárata a Ny-i és a D-i homlokzaton. A Ny-i kapu fölött íves, volutás szemöldök, alatta a ferences rend jelvénye. A D-i kapu előtti előcsarnok lizénás kialakítású, törtívű oromzatos, oromzatában szintén a ferences rend jelvénye. A Ny-i homlokzaton két félköríves záródású, üres szoborfülke. A hajó D-i homlokzatán szegmentíves záródású ablakok, a szentély falszakaszain és a a sekrestye K-i homlokzatán kőkeretes, csúcsíves, gótikus ablakok és vakablakok. A szentély ablakainak alsó harmaduk befalazva, a D-i középső alatt Sobieski János lengyel király emléktáblája. Hajója csehsüveg boltozatos, bejárati oldalán karzattal, a karzatalja keresztboltozatos, a szentély fiókos dongaboltozatos, falában gótikus ülő- és falfülkék és mihrab fülke. A sekrestye középpilléres, gótikus csillagboltozatos, faragott zárókövekkel, gyámkövekkel, pillérlábazattal és -fejezettel. Fölötte az oratóriumban középpillér, négy, gótikus, keresztboltozat szakasszal. A toronyaljában csúcsíves dongaboltozat és ajtónyílások. Berendezés: 17-18. századi, főoltár: 1738, mellékoltárok: 1755 (Alter Antal, Hebenstreit József), szószék: 1741, sekrestyeszekrény: 1735 körül (Oszler Liborius). A ferencesek 1333 környékén telepedtek meg Szécsényben, s azonnal hozzáfogtak templomuk építéséhez. A templom 1456-ban egy huszita támadásban megsérült. 1466-ban Guti Ország Mihály segítségével újjáépítették. 1544-1610 és 1663-1683 között, az ismétlődő török megszállás idején, a ferencesek elhagyták a várost. A törökök a szentélyből dzsámit alakítottak ki, a sekrestye fürdő lett. 1688-ban a templomnak nem volt tetőzete. Az 1696-ban ismét újjáépült templomot 1715-ben tűzvész pusztította el. Barokk átépítése 1733-ra fejeződött be, tornya emeletráépítése 1750-ben készült el (építész: Hölbling János, kivitelező: Kayr Mátyás).Az utcavonallal párhuzamos hossztengelyű, keletelt, nyeregtetős, egyhajós templom, oromfalas Ny-i homlokzattal, a hajónál keskenyebb, nyújtott, poligonális záródású, lépcsős támpilléres szentéllyel, a hajó és a szentély találkozásánál, É-i oldalon emelkedő toronnyal, a szentély É-i oldalához kapcsolódó, lépcsős támpilléres sekrestyével, emeletén oratóriummal, a D-i hajófalhoz kapcsolódó, négyzetes alaprajzú előcsarnokkal. A templom É-i oldalán ferences kolostor (trsz.: 5930), funkcionálisan a templomhoz tartozó sekrestye és torony szerkezetileg a kolostor része. A hajó, a szentély és a torony falfelületei vakolatlanok, a sekrestye vakolt. Bejárata a Ny-i és a D-i homlokzaton. A Ny-i kapu fölött íves, volutás szemöldök, alatta a ferences rend jelvénye. A D-i kapu előtti előcsarnok lizénás kialakítású, törtívű oromzatos, oromzatában szintén a ferences rend jelvénye. A Ny-i homlokzaton két félköríves záródású, üres szoborfülke. A hajó D-i homlokzatán szegmentíves záródású ablakok, a szentély falszakaszain és a a sekrestye K-i homlokzatán kőkeretes, csúcsíves, gótikus ablakok és vakablakok. A szentély ablakainak alsó harmaduk befalazva, a D-i középső alatt Sobieski János lengyel király emléktáblája. Hajója csehsüveg boltozatos, bejárati oldalán karzattal, a karzatalja keresztboltozatos, a szentély fiókos dongaboltozatos, falában gótikus ülő- és falfülkék és mihrab fülke. A sekrestye középpilléres, gótikus csillagboltozatos, faragott zárókövekkel, gyámkövekkel, pillérlábazattal és -fejezettel. Fölötte az oratóriumban középpillér, négy, gótikus, keresztboltozat szakasszal. A toronyaljában csúcsíves dongaboltozat és ajtónyílások. Berendezés: 17-18. századi; főoltár: 1738; mellékoltárok: 1755 (Alter Antal, Hebenstreit József); szószék: 1741; sekrestyeszekrény: 1735 körül (Oszler Liborius). A ferencesek 1333 környékén telepedtek meg Szécsényben, s azonnal hozzáfogtak templomuk építéséhez. A templom 1456-ban egy huszita támadásban megsérült. 1466-ban Guti Ország Mihály segítségével újjáépítették. 1544-1610 és 1663-1683 között, az ismétlődő török megszállás idején, a ferencesek elhagyták a várost. A törökök a szentélyből dzsámit alakítottak ki, a sekrestye fürdő lett. 1688-ban a templomnak nem volt tetőzete. Az 1696-ban ismét újjáépült templomot 1715-ben tűzvész pusztította el. Barokk átépítése 1733-ra fejeződött be, tornya emeletráépítése 1750-ben készült el (építész: Hölbling János, kivitelező: Kayr Mátyás).
CímVáltozatMűveletek
Ferences templom (Urunk színeváltozása)2011-06-08 12:15 - Anonymous - KÖH

aktuális változat