Herencsény templomi fakereszt 2.sz.

Kereső betöltése
megnevezés: 
Herencsény templomi fakereszt 2.sz.
címlap
típus: 
Feszület
település: 
Herencsény
megye: 
Nógrád
Herencsény templomi fakereszt 2.sz.
data
pontos helyszín: 
Béke u. 5.
leírás
leírás: 
Dombon, temetőben, szabadon álló, egyhajós, keletelt, nyeregtetős templom, Ny-i homlokzata előtt középtoronnyal, patkó alakú, a hajóval azonos szélességű szentéllyel, melynek É-i oldalához sekrestye kapcsolódik. Az É-i hajófalon csúcsíves kapu, az ívmezőben erősen kopott címerrel. A D-i hajófalon két csúcsíves ablak, a szentélyfalon résablakok. Karzatfeljáró kívül, a torony D-i oldalán. A szentély és a hajó síkmennyezetes, a bejárati oldalon karzat. A toronyalja, karzatalja csehsüveg-, a sekrestye dongaboltozatos. Falképek: 1965 után. Berendezés: jellemzően 19-20. század; keresztelőkút: 18. század vége. Orgona: 1910 (Wegenstein-orgonagyár). A 13. században épült körtemplomot a 14. században téglalap alakú hajóval toldották meg. Jelenlegi formáját, tornyát 1852-ben kapta, Ny felé történő újabb bővítéssel. Dombon, a falu temetőjében szabadon álló, egyhajós templom, patkó alakú, a hajóval azonos átmérőjű és magasságú szentéllyel, a homlokzat síkja elé épített középtoronnyal. Szentélyének északi oldalához földszintes sekrestye kapcsolódik. Tornya és szentélyének egy része fémlemezzel, többi része cseréppel fedett. Az épületen lábazat és egyrészes párkány fut körbe. A főhomlokzatot a torony uralja. Középtengelyében nyílik a félköríves záródású, felülvilágítós, szalagkeretes kapu, fölötte - közvetlenül a párkány alatt - lyuk nagyságú, szalagkeretes körablak. A torony déli oldalához 12 fok magas külső lépcső tapad; a karzatra és a toronyba vezet. A torony második és harmadik szintjének sarkait lizénák hangsúlyozzák, a két szintet egymástól szalagpárkány választja el, a fölsőt egyrészes párkány zárja le. Falfelületeiket félköríves záródású, egyszerű szalagkeretes ablakok tagolják. A déli hajófalon négy ablak: két szegmentíves záródású és két belül szegment-, kívül a félköríveshez közelítő záródású. Szentélyén két befalazott, rézsűs bélletű, félköríves záródású középkori és a déli oldalon egy, a hajóéival megegyező, szegmentíves ablak. Északi hajófalán csúcsíves záródású gótikus kapu, ívmezejében címerpajzs, fölötte sisak, sallangokkal. A csehsüvegboltozatos toronyaljából az ugyancsak csehsüvegboltozatos karzataljba jutunk. A karzatot két körpillér tartja, így hajóval három nyílással közlekedik; mellvédje középen kihasasodik. Hajója síkmennyezetes, szentélye úgyszintén. A sekresetye dongaboltozatos. A szentélyben és a hajóban falfestmények a 20. sz. második feléből, ? Asztrik művei. A szentélyben: Krisztus a kereszten, Szt. Mihály, Mária Magdolna; a hajóban: Keresztrefeszítés Iz 53,5; Getszemáni kert LK 22, 24; A halott fiú feltámasztása LK 7,14; Hegyibeszéd Mt 2,10; Angyali üdvözlet Lk 1,28. Mellékoltárok a diadalív két oldalán: Immaculata, Jézus Szíve - gyengék. Barokk keresztelőkútjának szoborcsoportja (Jézus megkeresztelkedése a Jordánban) megegyezik a magyarnádoriéval. A hajóban és a karzataljában több gyenge festett szobor: Szt. József a Kis Jézussal, Szt. Anna Máriával, Szt. Vencel, Megkötözött Krisztus, Pietá, Szt. Imre, Szt. Ferenc, Szt. Antal, Lourdes-i barlang, Lisieux-i Kis Szt. Teréz, Immaculata.
CímVáltozatMűveletek
Herencsény templomi fakereszt 2.sz.2011-06-08 11:03 - Anonymous - KÖH

aktuális változat