Karancskeszi 2.sz kereszt a templomnál

Kereső betöltése
megnevezés: 
Karancskeszi 2.sz kereszt a templomnál
címlap
típus: 
Feszület
település: 
Karancskeszi
megye: 
Nógrád
Karancskeszi 2.sz kereszt a templomnál
data
pontos helyszín: 
Fő út 85.
leírás
leírás: 
Támfallal megerősített dombon, szabadon álló, egyhajós, keletelt, nyeregtetős templom, Ny-i homlokzatán rizalitszerűen kiemelkedő középtoronnyal, a hajónál keskenyebb, poligonális záródású, támpilléres szentéllyel, melynek É-i oldalához sekrestye kapcsolódik. A szentély D-i falán két csúcsíves ablak, zárófalán befalazott körablak. Belseje csehsüveg boltozatos, a hajó bejárati oldalán karzat, a szentélyzáródás fölött félkupola, a karzat alatt donga- és teknőboltozat. Falképek: 20. század első fele. Berendezés: 18-19. század; főoltár, 1770 körül; szószék, 19. század eleje. Orgona: 18. század második fele, átépítve. Épült a 14-15. században, 1774-1775-ben átalakították, a régi szentélyt megtartva, barokk stílusban. A templom közelében: kőkereszt, fém korpusszal. Magas dombon álló, keletelt, nyugati homlokzati tornyos, egyhajós épület, a nyolcszög három oldalával záródó szentéllyel. A nyugati homlokzatota kis kiülésű torony osztja 3 részre. Földszintjén középen szegmentíves záródású kapu, tagolt, füles, záróköves kerettel. Efelett mélyen ülő, szegmentíves záródású ablak , mellette két oldalt egy-egy félkörives záródású üres fülke figyelhető meg. ezek fölött lendületes, erős párkány látható, mely a szentély kivételével az egész épületen körbefut. A párkány felett a tornyot a barokk oromzat fogja közre, benne, valamint ezekkel egy szinten a torony egy-egy (összesen három) kis kerek ablak van. Még feljebb a torony három oldalán ( akeletit kivéve) egy-egy kicsi, íves lezárású ablak figyelhető meg , még feljebb mind a négy oldalon egy-egy félkörives záródású ablak látható. feljebb órapárkány , majd törtívű barokk sisak zárja a tornyot. A hajó északi és déli falát lapos pilaszterek tagolják, s mindkét oldalon három félköríves záródású , egyszerű szalagkeretes ablak figyelhető meg. A déli homlokzat nyugati ablaka alatt egy további félköríves ablak világítja meg az ún. szegények templomát. Az északi homlokzat nyugati sarkán kis kapu és lépcsőfeljárat vezet az orgonakarzatra. A hajónál keskenyebb szentély öt kétosztatú támpillér öleli körül. A szentély déli falában két csúcsíves gótikus ablak figyelhető meg, északi falához pedig barokk sekrestye csatlakozik. A hajót és a szentélyt cseréppel fedett nyeregtető fedi. A háromszakaszos hajó nyugatról számított első szakaszánál erős fal zárja el az orgonakarzatot a hajótól. A falat mindkét szinten egy magasabb középrész és ennek két oldalán egy-egy kisebb boltíves oldalátjáró tagolja. A hajót és a szentélyt is csehsüvegboltozat fedi. Az egész belső ki van festve, az orgonakarzat falán a vizet fakasztó Szt. László, a hajó második szakaszának mennyezetén Jézus és Péter, a harmadik szakaszén pedig a Mennybemenetel látható. A főoltár szarkofágformájú stipesén rokokó tabernákulum áll. Két oldalán egy-egy angyal, tetején két, fáklyát tartó puttó van. Az oltárkép gazdagon faragott barokk keretben: Szt. Mihály 18. sz.-i ábrázolása. A szószék fából készült, klasszicista. A két mellékoltár közül a bal oldalin Szt. József a gyermek Jézussal, a jobb oldalin pedig Mária faszobra van.
CímVáltozatMűveletek
Karancskeszi 2.sz kereszt a templomnál2011-06-08 12:15 - Anonymous - KÖH

aktuális változat