Nagy-kúria és kertje

Kereső betöltése
megnevezés: 
Nagy-kúria és kertje
címlap
típus: 
Történeti kert
település: 
Nógrádsipek
megye: 
Nógrád
Nagy-kúria és kertje
data
pontos helyszín: 
Árpád út 3.
leírás
leírás: 
Nagyméretű telken, szabadon álló, L alaprajzú, földszintes épület, hosszabbik szárán kontytetővel, rövidebbiken nyeregtetővel, törtívű oromfallal. A hosszabbik szár DNy-i és DK-i homlokzata előtt árkádos nyitott folyosó, félköríves nyílásokkal. A hosszabbik szárny kéttraktusos, a rövidebbik egytraktusos. A tornác és a két szárny közötti közlekedő dongaboltozatos. A rövidebbik szárny teknőboltozatos, kályhahelyekkel, a hosszabbik szárny helyiségei síkmennyezetesek, újabb közfalakkal. Pincéje két dongaboltozatos helyiség, a rövidebbik szárny alatt található lejárata az ÉNy-i homlokzatról, nyeregtetős kis építményből vezet le. Padlásfeljárat a hosszabbik szárny végén, befalazott árkád mögött. Épült 1820 körül, 1930-ban bővítették, ezt a bővítést később elbontották. A telken egy téglalap alaprajzú, földszintes, DK-i végén felső csonkakontyolt tetős épület is áll. Az épület igen hasonló a völgyben található Balás-kúriához (trsz.: 5921). Szabadon álló, L alaprajzú földszintes épület kontyolt il. Sima nyeregtetővel cserépfedéssel. Hosszabbik szára udvari homlokzata előtt nyílásos, dongaboltozatos tornác húzódik, amely 3 (2+1 befalazott) ívvel átfordul a véghomlokzatra is. Az ívek félköríves záródásúak és állótéglány alakú bemélyedő faltükörben helyezkednek el. A rövidbbik szárny törtívű oromzatos, az orommező felső részében kör alakú nyílással. Elülső homlokzata két oldalsó szintén két tengelyes : ebből az egyik az oromzat síkjából előreugró, nyeregtetős kis építmény, itt nyílik a pincelejárat. Az ablakok állótéglány alakúak, kifelé-befelé nyíló szárnyakkal, beeresztett vasráccsal. Ugyanezen a telken található még egy téglalap alaprajzú, földszintes, fölülkontyolt cseréppel fedett tetejű ház (pálinkafőző) is. A hosszabbik szárny két-, a rövidebbik egytraktusos. Ez utóbbiban két (ma már egybenyitott) teknőboltozatos helyiség, kályhahelyekkel, a hosszabbik szárny helyiségei síkmennyezetesek, a válaszfalak újak. A két rész között közlekedő dongaboltozatos csakúgy, mint a tornác. Padlásfeljáró a hosszabbik szárny végén, pincelejárat a rövidebb szárny oldalhomlokzatán. A pincének belülről is van lejárata. Tégladongás, döngölt padlós, két helyiségből áll. A nyílászárók nagyrészt újak.
CímVáltozatMűveletek
Nagy-kúria és kertje2011-06-08 12:18 - Anonymous - KÖH

aktuális változat