Patika

Kereső betöltése
megnevezés: 
Patika
címlap
típus: 
Patika (gyógyszertár)
település: 
Szécsény
megye: 
Nógrád
Patika
data
pontos helyszín: 
Rákóczi Ferenc út 67.
leírás
leírás: 
Csatlakozó beépítésben álló, L alaprajzú ház, utcai szárnyán nyereg, udvari szárnyán félnyeregtetővel. Mai formája két épület, egy L alaprajzú, földszintes, és egy téglalap alaprajzú, emeletes, összenyitásával jött létre. A patika bejárata az emeletes ház utcai homlokzatának harmadik tengelyében van, ajtószárnyain ovális keretben Aesculapius és Hygieia domborművű portréi. Udvari homlokzatának emeletén fakorlátos nyitott folyosó. Az udvari szárny előtt nyitott tornác, falazott pillérekkel és mellvéddel. Ehhez a szárnyhoz még újabb toldalékokat építettek. Belseje egytraktusos, folyosóval, mindkét szárny földszintjén boltozott helyiségek. Felújítása során több új közfal került be. Épült a 18. század első felében, az 1740-es években itt nyílt meg a megye első patikája. Emeletét a 19. században építették, romantikus stílusban. A hátsó telekhatáron kamrasor és pincelejárat. Két egymás mellett álló ház összenyitásával létrejött épület. Saroktelken áll, L alaprajzú. Az É-i házrész emeletes, nyeregtetős, rajta cserép héjazat, a déli földszintes, utcai szárnya nyereg, hátranyúló udvari szárnya félnyeregtetős, cserép héjazattal. Rákóczi úti homlokzatok: mindkét ház 6 tengelyes a kőkeretes, egyenes záródású ajtó az északi rész 3. Tengelyében nyílik a másik résznek nincs utcai bejárata. Mindkét részen azonos lábazat fut végig, a koronázó párkányok azonban eltérőek: a déli házrészen nagyon gazdagon tagolt, az északin mértékben és tagolásban is sokkal szerényebb párkány, ívsorral. A földszinti ablakok állótéglány alakúak, kereteletlenek, fölöttük szemöldökpárkánnyal, a déli részen egyszerűbbek, az északin gazdagabban tagozottak. Az emeleti ablakok könyöklőpárkányra ülnek, az egyszerű szalagkeretük alul-felül fülekkel van ellátva, a felsők továbbnyúlva elérik a szemöldökpárkányt, és így a keret és a párkány között fekvő téglalap alakú, bemélyedő tükör alakul ki. Az itten szemöldökpárkányok a déli részeiben hasonlatosak. Az ajtószárnyakat Aesculapius és Hygieia ovális keretbe foglalat domborművű portréi díszítik. Az északi ház udvari homlokzatát alul félköríves záródású, nagyméretű nyílások (3 ablak és egy lépcsőfeljárati) tagolják, fakorlátos, nyitott folyosó húzódik. A déli ház hátranyúló udvari szárnyának középrészét két négyszögletes, lemetszett sarkú pillér tartotta tornác tagolja. Ehhez a szárnyhoz később még hozzáépítettek helyiségeket. A Rákóczi úttal párhuzamos hátsó telekhatárokon kamrasor és tégladongával fedett, téglapadlós pince lejárata. A földszinten boltozott helyiségek mindkét házban. Fiókos teknő-, donga- és csehsüvegboltozatok. Elrendezés: egy traktus és folyosó, a folyosón /az officiha mögött/ kökeretes ajtó. A mosdók, öltözők kialakításakor, az épület helyreállításakor kerültek be új falak. Az alsó utcai részek gyógyszertár ill. laboratórium, az udvari szárny ill. az emelet lakások, előbbi jelenleg használatlan. 1740-ben itt nyílt a megye első patikája.Az emelet XIX. sz-i ráépítés.
CímVáltozatMűveletek
Patika2011-06-08 12:15 - Anonymous - KÖH

aktuális változat