Római katolikus kápolna (Szentlélek)

Kereső betöltése
megnevezés: 
Római katolikus kápolna (Szentlélek)
címlap
típus: 
Temetőkápolna
település: 
Pásztó
megye: 
Nógrád
Római katolikus kápolna (Szentlélek)
data
pontos helyszín: 
Fő utca 119.. temető
leírás
leírás: 
Dombon, szabadon álló, egyhajós, keletelt épület, Ny-i homlokzata előtt középtoronynyal, a hajónál keskenyebb, poligonális záródású szentéllyel, melynek É-i oldalához sekrestye kapcsolódik, a szentélyzáródás fölött félsátortetőben végződő nyeregtetővel. A Ny-i homlokzat sarkain háromnegyed oszlopok, a szentélyen támpillérek. A szentély D-i falán befalazott csúcsíves ablakok. Hajója csehsüveg boltozatos, szentélye fiók-, sekrestyéje keresztboltozatos. A hajó Ny-i oldalán karzat. Ny-i kapuja és a sekrestyeajtó nyílása csúcsíves, a kapun barokk ajtószárny. Színes üvegablakok: 1970. Berendezés: jellemzően 20. század; padok, 18. század; főoltárkép: 1820 (Martinovics Béla). Orgona: 1887 (Burgfeld Ferenc). A 15. század első felében épült, 1765-ben újjáépítették, majd 1806-ban valószínűleg renoválták. A kápolna előtt: kőfeszület, talapzata elő- és hátoldalán évszámos felirattal, 1845). A település északi részén, főútvonal mellett, de attól beljebb szabadon álló, részben középkori , részben barokk kápolna, nyugati homlokzata elé épített toronnyal, téglalap alakú hajóval és a nyolcszög 3oldalával záruló szentéllyel. Nyugati homlokzat dísztelen, jelentős részét foglalja el a négyzetes alaprajzú torony. Egyetlen dísz a homlokzat sarkain elhelyezett 364 oszlopok, tetejükön gömb alakú díszítéssel. A torony alján nyílik a téglalap alakú kétszárnyú bejárat, mely szalagkeretes és záróköves. Felette tagolt egyenes szemöldök. Az 1. Emeleten a bejárat fölött téglalap alakú ablak szalagkerettel. A homlokzatnak ezt az alsó részét egyenes végigfutó párkány zárja le, mely a tornyon különösen hangsúlyos. Az orommező ívelt, a torony orommezőbe eső szakaszát félkörablak szalagkerettel, majd a 2. Emeleten a sarkokon elhelyezett pilaszterek között félköríves záródású harangablakok , melyek szintén záróköves, szalagkeretet kaptak. Az ablak felett, de zárópárkány alatt kör alakú mélyedés jelzi az óra helyét. Tagolt zárópárkány végül bádoggal fedett , ívelt gúlasisak zárja a tornyot. Az oldalhomlokzatok egyszerűek, a hajó mindkét oldalán 2-2 szegmensíves ablak, közöttük lizéna. A szentélyen a két csúcsíves, gótikus ablak, az ablakok között ill. a szentély sarkain támpillérek. Az északi oldalhoz épült a sekrestye, melynek keleti és nyugati falán 1-1 ablak található. A hajó és a szentély palával fedett. toronyalja csehsüvegboltozat; a hajóba csúcsíves, gótikus, egyszárnyú ajtó vezet; ajtószárny barokk; 2 szakaszos csehsüvegboltozatos hajó; nyugatról 1. szakaszban karzat, mely két oszlopra támaszkodik, mellvédje kihasasodik; egyszerű festett orgonaszekrény (19. sz. 1. fele); szentélynégyezet keresztboltozatos, csillagboltozatos szentély; csúcsíves ajtókeret a sekrestyébe; keresztboltozatos; modern ólomüvegtechnikával készült oltárkép: Szentlélek eljövetele; 2 x 11 festett, egyszerű pad; (barokk) kelhelmi lap padló; karzat alja szintén csehsüveg; sekrestyében újabb sekrestyeszekrény; A káptalan 1444. évi jelentésében már szerepelt, Maietinsky Vencel 1699-ben leírást készített a kápolnáról. 1702-ben kápolnaként említik, 1765-ben a templom helyén elhagyott kőfal állt. A templom újjáépítését a Schematismus erre az időre teszi. 1806-ban (valószínűleg) renoválták. A Topográfiában szereplő építéstörténet annyira zavaros, hogy a dátumok teljesen bizonytalanok.
CímVáltozatMűveletek
Római katolikus kápolna (Szentlélek)2011-06-08 11:03 - Anonymous - KÖH

aktuális változat