Római katolikus templom

Kereső betöltése
megnevezés: 
Római katolikus templom
címlap
típus: 
Plébániatemplom
település: 
Pusztamérges
megye: 
Csongrád
Római katolikus templom
data
pontos helyszín: 
Móra Ferenc tér
főbb jellemzők: 
Téglalap alaprajzú egyhajós teremtemplom, a homlokzat elé félig kilépő téglatest toronnyal. A Belsőben Takács István freskóciklusa: Jézus és Mária élete, 1968, Palka József színes ólomüvegablakai, 193
leírás
leírás: 
Téglalap alaprajzú egyhajós teremtemplom, a homlokzat elé félig kilépő téglatest toronnyal. A Belsőben Takács István freskóciklusa: Jézus és Mária élete, 1968, Palka József színes ólomüvegablakai, 1937-44. A templom téglalap alaprajzú, négyszögletes tornya a homlokzat síkjából félig előrelép, törtvonalú bádogsisak fedi. Enyhén bemélyülő félköríves bejárata felett félköríves kórusablak, a torony felső szintjének három oldalán szögletes harangablakok vannak. A templom két oldalát tagoló lizénák között 7-7 félköríves ablak van, a hátralépő nyújtott szentély a nyolcszög három oldalával zárul, hasonló ablakokkal. A hajótest cseréppel fedett, eresze alatt egyszerű tagozat fut végigkoronázópárkányként. Az épület kívül tagozataival együtt szürkére vakolt . Az ablakzóna alatti falsávon téglalap alakú keretbe foglalt 20 kép. A falakat hideg, zöldessárga festés fedi, a tagoló lizénák halványsárgák, a mennyezet fehér. Az ablakok melletti festés egyházi szimbólumokat ábrázol. Az ablakok követik Palka más műveinek kompozícióját (Tolna és Solymár r.k. templomaiban), historizáló hangvételük, visszafogott színviláguk és ornamentális díszítésük a magyarországi üvegművészet Róth Miksa nyomdokain kialakított hagyományain alapulnak A fényt bőségesen bebocsátó fehér háttereket egyszerű, rombuszmustra tölti ki, ezeken belül stilizált épületelemekre emlékeztető keretek fogják körül az alakokat.Palka művészete elkerüli azt a hibát, hogy dagályos eklektikus épületábrázoások baldachinja alá állítsa figuráit, és azokat ily módon az ornamentika alá rendelje, ellenkezőleg:az aranysárga színezésű finom keretek kiemelik a figurák erőteljes, telített színekkel megfogalmazott, karakteres alakjait. Az élénk vörös, kék, és sárga színekben előadott ablakok figuráinak rajzát, kompozícióját egyszerűség, anatómiai biztonság, monumentalitás jellemzi. A templombelséő egyik értéke a benne lévő alkotások összhangzó egységes volta, annak ellenére, hogy az üvegablakok után csak 1968-ban került sor a falképciklus kivitelezésére. Takács István Passiósorozata mégis szerves együttest alkot a modern, és mégis míves üvegablakokkal: ez különösen a szentélyben van így. A szentélyfalon lévő freskók fölött a sugárzó szentek alakjai, az ablakok és a képek világos színezése derűs harmóniát eredményezett. Az egész képciklus önállóan is megálló alkotása a szentély hátfalát teljes felületén betöltő kép: az angyalokkal körülvett holdsarlón álló kék köpenyes Máriát a mennyek felhőin trónoló Szentháromság koronázza meg. Az alakok kék , vörös, és zöld színezése, a kecses részletformák Takács István életművében is egyedülállóvá teszik a hatalmas méretű kompozíciót. A berendezés többi része is a két fő szólamot vivő műalkotás-sorozat hatását erősíti. A máremlített barokkos hatásra törekedtek itt is, mint a mértéktartóan alkalmazott épületdíszítő plasztikáknál, és a falak kifestésénél. A padsorok egyszerű formáival a karzat és a faldíszítő elemek szintén egységben vannak. A belsőben erősebb hangsúly csak a szentélyben lévő oltárt emeli ki: hasáb alakú stipese fölött csigavonalas volutákkal lezárt retabló emelkesik, középen előrelépő félköríves ajtajú tabernákulummal. A historizáló formavilágú oltárasztalt fehér alapon arany színezésű profilok és plasztikák díszítik. Az oltármenza és a tabernákulum együttesét Takács István láthatóan betervezte képkompozíciójába, hiszen a felső, rozettákkal kísért profilált lezáró párkányzat a szentélyfal képének alapvonalában mintegy a kép talapzatául szolgál, annak kompozíciójával egységes látványt nyújt, a szentély képe a hátfalon úgy jelenik meg, mint az oltárhoz tartozó oltárkép. A templom 1937-39-ben épült, tervezője ismeretlen. A magyar szenteket ábrázoló üvegablakok a község lakóinak adományaiból készültek 1937-44-ben, Palka József kitűnő munkái. Az egyes ablakokon megörökítették az adományozók nevét. Az üvegablakok alatti falszakaszt díszítik Takács István 1968-ban Jézus és Mária éleztéről készült freskói: a képek - a fent említett üvegablakokkal együtt - templomban különleges értéket képviselnek.
CímVáltozatMűveletek
Római katolikus templom2011-06-08 10:54 - Anonymous - KÖH

aktuális változat