Római katolikus templom (Kisboldogasszony)

Kereső betöltése
megnevezés: 
Római katolikus templom (Kisboldogasszony)
címlap
típus: 
Plébániatemplom
település: 
Hugyag
megye: 
Nógrád
Római katolikus templom (Kisboldogasszony)
Római katolikus templom (Kisboldogasszony)
data
pontos helyszín: 
Kossuth Lajos út 31.
kor/keletkezés időpontja: 
XVIII. sz. közepe
főbb jellemzők: 
Szabadon álló, egyhajós, keletelt templom, Ny-i homlokzata előtt középtoronnyal, a hajónál keskenyebb, szegmentíves záródású szentéllyel, melynek D-i oldalához sekrestye kapcsolódik. Nyeregtetővel fedett, amely a szentélyzáródás felett lekontyolt. Ny
állapot: 
tulajdonos: 
Rk. egyház
műemlékvédelmi törzsszám: 
5706
jelzet: 
1
adatfelvevő: 
Drexler Dóra
leírás
leírás: 
Szabadon álló, egyhajós, keletelt templom, Ny-i homlokzata előtt középtoronnyal, a hajónál keskenyebb, szegmentíves záródású szentéllyel, melynek D-i oldalához sekrestye kapcsolódik. Nyeregtetővel fedett, amely a szentélyzáródás felett lekontyolt. Ny-i homlokzatán három félköríves záródású szoborfülke. A hajó és a szentély csehsüveg boltozatos, a hajó bejárati oldalán karzat. Sekrestyéje keresztboltozatos. Falképek: historizáló, 1912. Színes üvegablakok: historizáló, 1912. Berendezés: jellemzően 18. századi, főoltár: 1761 után, padok: 1790 körül. Orgona: 1910 (Wegenstein-orgonagyár), átépítve. Építtette a középkori templom helyén gróf Csáky Miklós esztergomi érsek 1751-1756 között. A templom közelében: kettősoszlopon Szentháromság-szobor, 1923.Szabadon álló, egyhajós, keletelt templom, Ny-i homlokzata előtt középtoronnyal, a hajónál keskenyebb, szegmentíves záródású szentéllyel, melynek D-i oldalához sekrestye kapcsolódik. Nyeregtetővel fedett, amely a szentélyzáródás felett lekontyolt. Ny-i homlokzatán három félköríves záródású szoborfülke. A hajó és a szentély csehsüveg boltozatos, a hajó bejárati oldalán karzat. Sekrestyéje keresztboltozatos. Falképek: historizáló, 1912. Színes üvegablakok: historizáló, 1912. Berendezés: jellemzően 18. századi; főoltár: 1761 után; padok: 1790 körül. Orgona: 1910 (Wegenstein-orgonagyár), átépítve. Építtette a középkori templom helyén gróf Csáky Miklós esztergomi érsek 1751-1756 között. A templom közelében: kettősoszlopon Szentháromság-szobor, 1923. : Szabadon álló épület a homlokzat síkja előtt emelkedő középtoronnyal, a hajónál keskenyebb, de vele azonos magasságú, szegmensíves záródású szentélllyel, a szentély déli oldalához épített földszintes sekrestyével. A toronysisak fémlemezzel a többi tető palával fedett. Az épület lábazat és egyrészes párkány fut körbe. A falfelületek tengelyenként tükrös kialakításúak, a tükrös kialakításúak, a tükör felső sarkai ívesek, kereteiket egymástól ugyancsak bemélyedő, keskeny felsávok választják el. A három részre tagolt főhomlokzat egyes szakaszainak széleit beleértve a torony sarkait is, a 4 tengelyes hajó széleit és a szentély sarkait és az ablakok záradék magasságáig érő toszkán pilaszterek hangsúlyozzák, fejezetükről kisméretű lizénák emelkednek a párkányig, mely golyvázódik fölöttük. A főhomlokzat3 tengelyes a középsőben nyílik a kapu. Nyílása egyenes záródású, felső sarkai íveltek, a nyílásformát híven követő, tagolt, kő szalagkerete alul talapkővel, fölül : Füllel és zárókővel ellátott. A kapu tükörbe van foglalva, melyet erősen tagolt, törtívű, a túlnyúló zárókő fölött golyvázott szemöldökkeret zár le. A karzatszinten félköríves záródású fülkék mindegyik tengelyben, egyszerű szalagkerettel, lábazattal és vállpárkánnyal, zárókővel. A keret alakját követő, ám fölül kiszélesedő tükörben helyezkedik el, a lábazat és a vállpárkány ráfut, fölül a kapuéhoz hasonló megoldású szemöldök , alul könyöklőpárkány zárja. A hajó ablakai szegmentíves záródásúak, az ív vízszintesről indul és oda tér vissza. Keretük tagolt szalagkeret zárókővel. Szemöldökpárkányuk törtívű, hasonlóképpen összenőve a kerettel, mint az eddigiek, ám a zárókő itt nem nyúlik túl a kereten, könyöklőpárkány. A szentélyen hasonló megoldású vak lant ablak, a zárókő fölött rozettával. A hajó . szakaszában 1-1- kőkeretes kapu, kialakításuk megegyezik az eddigiekével. A főpárkány feletti toronyrész méretében is, kialakításában is megegyezik az azalattiakéval. Órapárkány zárja le és alsóbb részén 1-1 szalagkeretes körablak. Fönt 1-1 félköríves záródású, tagolt záróköves szalagkeretes könyöklőpárkányos tagolja homlokzatait. Toronyalja, - négy szakasz hajó; az elsőben két négyzetes pillér tartotta, a hajóval három kosáríves nyílással közlekedő, középen kihasasadó mellvédű karzattal - egy szakasz szentély - az ebből nyíló sekrestye. Ez utóbbi fiókos keresztboltozatos, a többi rész kettős hevederívekkel tagolt csehsüvegbolozatos, a hevederekhez az oldalfalakon pilaszterek tartoznak. Főoltár: barokk építmény, újabb kép: Szűz Mária születése, egykorú. Mellékoltárok: a diadalív mellett két oltárkép: Megfeszített Krisztus, Nep. Szt. János, barokk. Szószék: barokk, áldást osztó Krisztus és két szent férfiú szobrával a hangvetőjén. Festett szobrok a hajóban: Jézus Szíve, Szt. József a kis Jézussal, Szent Anna Máriával, Pietá, hordozható Mária, Szt. Antal. Falfestmények: neobarokk; Magyarok Nagyasszonya magyar szentekkel, Jézus gyermekkora, Jézus 12 évesen a templomban, Lourdes-i jelenés, Szentháromság a négy evangélistával. Üvegablakok: szenteket és szentségeket ábrázolnak, újak és még újabbak: Szt. IStván, Imre, Erzsébet, László, Margit; a házasság, a bűnbánat és a keresztség szentsége.
CímVáltozatMűveletek
Római katolikus templom (Kisboldogasszony)2011-06-08 12:15 - Anonymous - KÖH

aktuális változat