Római katolikus templom (Szent Márton)

Kereső betöltése
megnevezés: 
Római katolikus templom (Szent Márton)
címlap
típus: 
Plébániatemplom
település: 
Buják
megye: 
Nógrád
tájérték kód: 
128743
Római katolikus templom (Szent Márton)
data
pontos helyszín: 
Hősök tere
állapot: 
felújítás alatt
látogathatósága: 
szabadon látogatható
objektum típus: 
pontszerű
adatfelvevő: 
Zalatnay Réka
adatfelvétel időpontja: 
2013.09.17.
leírás
leírás: 
Dombon, szabadon álló templom, É-i homlokzatából rizalitként előrelépő középtoronnyal, a hajónál keskenyebb, egyenes záródású szentéllyel, melynek K-i oldalához sekrestye, Ny-i oldalához emeletes oratórium kapcsolódik. Nyeregtetővel fedett, amely a szentélyzáródás felett lekontyolt. A torony párkányának képszékében a Károlyi és Pappenheim család kettős címere. Belseje csehsüveg boltozatos, a hajó bejárati oldalán karzat, a sekrestye és az oratórium síkmennyezetes. Falképek: a szentély hátfalán, 1965 után. Berendezés: 18-20. század. Építtette a Esterházy Pál herceg kegyúr, 1757 (kivitelező: Pfisterer Ferenc bujáki kőművesmester ?). 1791-ben megújították, 1902-ben bővítették, újraboltozták, szentélyét átépítették. A templomkertben: Keresztre feszítés szoborcsoport maradványai: kő alépítményen Mária és Szent János kőszobra, közöttük talapzaton öntöttvas feszület. Talán a Kálvária (trsz.: 5766) mellékalakjai, másodlagos elhelyezésben. Település belsejében, dombtetőn, szabadonálló barokk templom, téglalap alakú hajóval, egyenes záródású, a hajónál keskenyebb szentéllyel, a szentély mindkét oldalán sekrestyével, nyugati homlokzat feletti toronnyal. Nyugati homlokzata 3 részre tagolt, a középső szakasz, mely megegyezik a torony szélességével, rizalitban. Mind a homlokzat, mind a rizalit szélein enyhe kiülésű falpillérek tagolják a szakaszokat. Rizalitban kétszárnyú, szemöldökrészen enyhén ívelt (szemöldökgyámos?) kapu, gazdagon díszített szalagkerettel, felette törtvonalú tagolt szemöldök. A kapu, és a felette lévő ablak faltükörben helyezkedik el. Az ablak szegmensíves záródású, füles szalagkeretes. Az ablak felett a templomon körbefutó toszkán párkányzat megszakad, helyette a Károlyi- és Pappenheim családok kettős címere. A homlokzat oldalsó szakaszain szintén a párkányig felnyúló faltükörben, a földszinten a főkapunál jóval kisebb egyszárnyú téglalap alakú, szalagkeretes bejárat, felette félköríves záródású, váll- és záróköves, szalagkeretes, üresen álló szoborfülke. Az oromzat ívelt, végein a voluták jelzésszerűek, tetejükön 1-1 kőváza. A torony oromzatba eső emeleti része enyhén keskenyedik, közepén faltükörben lant alakú ablak. Tagolt övpárkány zárja az orommezőt. A torony második emeletén, a sarkokon elhelyezett falpillérek között dísztelen szegmensíves harangablakok. Órapárkány órával, palával fedett gúlasisak. Északi homlokzat kettős falpillérekkel 4 szakaszra osztott, mindegyik szakaszban szegmensíves záródású, füles szalagkeretes ablak. Nyugati végen az ablak kisebb, mint a többi, de kerete a másik hároméval megegyező nagyságú. A szentélyhez csatlakozik a földszintes sekrestye, bejárata északra néz. Déli oldal tagolása az északival megegyező, de a szentélyhez csatlakozó sekrestye emeletes, déli oldalán az emeleti részen 2 téglalap alakú osztott ablak. Mind a hajón, mind a szentélyen palával fedett sátortető. A szakaszos hajó + szentély, mely keskenyebb a hajónál; dongaboltozat hevederekkel; nyugatról 1. szakasz: karzat és torony alja, karzat egy árkádívvel nyílik a hajóra és középen kihasasodik; 2. szakasz; 2 mellékoltár: déli; Jézus születése (18. század), helyesebben Pásztorok imádása; északi: Jézus Szíve (20. századi faszobor); 3. szakasz: északi oldal: szószék (19. századi, festett); déli oldal: körmeneti Mária; szentélyben: keresztelőkút (klasszicista), nagyon jó); főoltár: Szent Márton és a koldus (modern); korábban barokk oltárkép, sorsa ismeretlen; múlt száuzadi padok; öntött műkő padozat; további gipsz, illetve faszobrok: Szent Ferenc, Lourdes-i Mária, Szent Teréz, Szent Antal, Piéta; mindkét sekrestye síkmennyezetes, érdektelen berendezéssel. A falunak két temploma, illetve egy falun kívüli kolostora és egy plébániatemploma volt. Az 1697-es canonica visitatio szerint a templom használatban volt, jól fedve, de falai gyöngék. 1703-ban újjáépítettékl1757-ben Eszterházy Pál új templomot épített. Építőmestere valószínüleg Franciscus Fiszter. A templomot 1902-ben bővítették.
CímVáltozatMűveletek
Római katolikus templom (Szent Márton)2013-09-20 00:17 - zalatnay.r - KÖHaktuális változat
Római katolikus templom (Szent Márton)2011-06-08 11:03 Anonymous - KÖH

Created by TÉKA Admin