Római katolikus templom (Szent Mihály)

Kereső betöltése
megnevezés: 
Római katolikus templom (Szent Mihály)
címlap
típus: 
Plébániatemplom
település: 
Varsány
megye: 
Nógrád
Római katolikus templom (Szent Mihály)
data
pontos helyszín: 
Fő út 1.
leírás
leírás: 
Dombon, szabadon álló, egyhajós, kereszthajóval bővített, keletelt, nyeregtetős templom. A kereszthajó és a szentély között, mindkét oldalon, félnyereg-tetővel fedett sekrestyék. Az épület bejárata a torony Ny-i oldalán van. A D-i hajófalon kibontott csúcsíves kapukeret. Belseje síkmennyezetes, a hajó bejárati oldalán karzat. Falképek és kazettás mennyezet, 1980-as évek. Színes üvegablakok: 1980-as évek (Mohay Attila). Berendezés: 20. század. Épült középkori templom felhasználásával a 18. században. 1841-ben bővítették. Tornya 1903-ban, kereszthajója, szentélye és a sekrestyék 1957-1958-ban épült. Az 1957-es átépítés óta a középkori állapotra csak a gótikus ajtókeret utal, a barokkra még ennyi sem. Szabadon álló, kereszt alaprajzú templom, félköríves záródású szentéllyel, melyhez két oldalt 1-1 négyzet alaprajzú sekrestye csatlakozik. A kereszthajó és a szentély a hajónál valamivel alacsonyabb. A hajók nyereg-, a sekrestye félnyeregtetősek, fedésük pala. A torony sisakját fémlemez borítja. Az épületen lábazat fut körbe. A déli főhajó falat 4, a kereszthajók oromfalát 3, a szentély íves falát 4 (2-2) állótéglány alakú, félköríves záródású, kereteletlen ablak tagolja. A kereszthajók két szélső ablaka keskenyebb, mint a főhajóalakokéval megegyező szélességű középső: ez utóbbi felett az orommezőben szintén kereteletlen körablak. A sekrestye nyílásai (ablak, ajtó) állótéglány alakúak, keret nélkül. A hajó déli falában, az 1. És 2. Tengely között csúcsíves, tagozott kő kapukeret, maga a nyílás befalazva. Tornya 3 szintes, a szinteket egymástól osztópárkányok választják el. A középtengelyben nyíló kapu félköríves záródású, neoromán jellegű, fölötte kovácsoltvas, indadíszes előtető. A következő szint bemélyedő tükrös kialakítású, elől kör, oldalt téglalap alakú, kereteletlen ablakokra. A 3. Szint lábazatos, sarkai élszedettek, ablakai mint a hajóéi, záródásuk szalagkeretes. A szentély mögött kő feszület. A templomot az út felől terméskő fal keríti. Síkmennyezetes; karzata vasbetonból, támasz nélkül. A mennyezet kazettás, Korga ? festette a 80-as évek második felében. Ugyanő festette az északi hajófal nagy Jézus élete falképet 1986-87-ben. A szentélyben szintén az ő művei: Angyali üdvözlet és Tóbiás, a másik hajófalon a hét szentség szimbólumai. Az üvegablakok Mohay A. művei 1985-ből: Szent István, Erzsébet, Imre; A bűnbánat szentsége, Pünkösd, Szent Péter és Pál, Mária mennybevitele, Szent Ferenc, Goretti Mária. A szentélyben: A Bárány a hétpecsétes könyvön, szőlő, kenyér, könyv. A sekrestyében Szent Tarziciusz és Szent Savio Domonkos. Az északi kereszthajóban lévő nagyméretű fadombormű Krisztus megkeresztelkedését ábrázolja, modern. Főoltár: képe Szt. Mihály arkangyal, szobrok: Szt. Margit és István, neoromán. Hasonló mellékoltár: Mária Szeplőtelen Szíve-szoborral. Gyenge, festett. Festett szobrok még: Rózsafüzéres Madonna, Szt. József, Jézus Szíve, Szt. Antal. Domborműves, festett keresztúti stációk. Az 1957-es átépítéskor olyannyira átalakították, hogy nem ismerhető fel benne a topográfiában leírt templom.
CímVáltozatMűveletek
Római katolikus templom (Szent Mihály)2011-06-08 12:15 - Anonymous - KÖH

aktuális változat