R. k. templom, Ferences templom

Kereső betöltése
megnevezés: 
R. k. templom, Ferences templom
címlap
típus: 
Plébániatemplom
település: 
Kecskemét
megye: 
Bács-Kiskun
R. k. templom, Ferences templom
data
pontos helyszín: 
Kossuth tér
leírás
leírás: 
Fésűs beépítésben álló, L alaprajzú, földszintes, nyeregtetős épület. Udvari szárnyának végéhez újabb bővítmények kapcsolódnak. Klapka u.-i homlokzatán szegmentíves záródású ablakok, alattuk, a lábazatban, fekvő téglalap alakú pinceablakok, a homlokzathoz falazott kerítés csatlakozik, D-i végében kocsiáthajtó. A homlokzat közepén Klapka György tábornok emléktáblája. ÉNy-i, udvari szárnyának homlokzatán pilléres, kontyolt tetős előépítmény, mellette falazott, vaskorlátos külső lépcső, amely a bejárathoz vezet. Az udvarban a gyűjtemény kültéri darabjai. Egytraktusos elrendezésű, síkmennyezetes belső terek, újabb nyílászárók. Az utcai szárny pincéjének mestergerendáján felirat: Anno 1786. Építtette Deák Pál, a városi magisztrátus tagja, majd főbírája 1786-ban. A 19. század elején rövid ideig a Klapka család tulajdonában volt. 1952-ben állami tulajdonba került, 1957-ben felújították, ekkor költözött a házba Bozsó János festőművész, aki 1976-ban felajánlotta gyűjteményét a városnak. 1973-ban és 1975- ben bővítették, a gyűjtemény 1979-ben nyílt meg. Tér közepén álló, csatlakozó beépítésű barokk templom, északi oldalán gótikus kápolnasorral, nyugati homlokzata előtt álló gótikus toronnyal, valamint a nyolcszög öt oldalával záródó gótikus szentéllyel, barokk téglalap alakú hajóval. Templom nyugati homlokzatát barokkosan ívelt fal zárja le két kovácsoltvas kapuval ellátott bejárattal, a bejáratok között utólagosan idehelyezett Kálvária-szobrokkal. A templom nyugati homlokzata teljesen egyszerű, szinte a hajó teljes szélességét elfoglalja a gótikus torony, sarkain támpillérekkel. A torony bejárata elé barokk nyeregtetős bejárat épült, valamint a templomtorony az első emelettől szintén barokk óratorony félköríves ablakokkal és törvonalú sisakdísszel. A templom hajóját cseréppel fedett nyeregtető védi, hajó oldalfala jellegtelen, a hajót félköríves záródású ablakok világítják meg. Bejárat: csehsüveg boltozat torony alja: csehsüveg boltozat 5 szakaszos hajó, kosáríves donga hevederekkel, 2 pilléren nyugvó karzat, alja harántdonga hevederekkel, északi oldalon kápolnasor; sekrestyében keresztboltozat, barokk sekrestyeszekrény; főoltár: Szt. Miklós festmény, kétoldalt Péter és Pál szobrával diadalív kétoldalán 1-1 mellékoltár: Szt. Ferenc és Szt. Antal (copf. oltárépítmény, barokk festmények) szentélytől 3. szakaszban a déli oldalon szintén mellékoltár: Szt. József halála északi kápolnasorban: Jézus Szíve kápolna, majd előtte: Szt. Filoména (Kovács Margit?) szobra Fájdalmas Szűz oltár (19. sz. vége) Megkötözött Krisztus Lourdes-i Mária a kápolnasor, vagyis egykori mellékhajóban keresztboltozat üvegablakok: Murányi József és családja adománya (1989/1990) északi oldal: Oltáriszentség, Bűnbánatszentség, Bérmálás, Keresztség 15. sz-ban épült gótikus templom, melyet az 1680-as években bővítettek és barokkizáltak. Oratóriumát 1777-ben kapta, tornyát az 1790-es években magasították. épületbelső, folytatás: északi egykori mellékhajó nyugati vége: Szentháromság ovális copf keretű keresztút copf szószék D-i oldal, ablakok: 2. szakasz: Szt. László (Murányi család) 3. szakasz: Szt Ferenc 4. szakasz: Szt. Imre (Kozma Miklós adománya 1989) szentélyben É-on: Szűz Mária és gyermek (1896) sekrestye bejárata szép barokk ajtó füles kerettel, felette félköríves karzatnyílás, mellvédjén: 1777 gipsz szobrok: Szt. Antal, Szt. József, Kis Szt. Teréz, 16 szecessziós (?) pad oldalfalakon és mennyezet 1970-es évekbeli borzalmas freskók múlt századi örökmécses barokk szentélyrács sekrestye oldalán a szentélyben elfalazott ajtó füles kerettel, ez vezetett a kolostorba. Orgona, valószínűleg Angster 1930-as évek.
CímVáltozatMűveletek
R. k. templom, Ferences templom2012-11-17 13:39 - Nagy Zsolt Imre - KÖHaktuális változat
R. k. templom, Ferences templom2011-06-08 10:51 Anonymous - KÖH

Created by TÉKA Admin