R. k. templom (Mindenszentek)

Kereső betöltése
megnevezés: 
R. k. templom (Mindenszentek)
címlap
típus: 
Plébániatemplom
település: 
Heréd
megye: 
Heves
R. k. templom (Mindenszentek)
data
pontos helyszín: 
Rákóczi u.
leírás
leírás: 
Egyhajós, félköríves szentélyzáródású templom. A főhomlokzat és a szentély között homorú falakkal kiszélesedő hajóval, D-i homlokzata fölött emelkedő toronnyal. A szentély Ny-i oldalán sekrestye. A K-i homlokzaton toldalék foglalja magába a karzatra vezető, főhomlokzatról induló lépcsőt. Csehboltozattal fedett hajó és szentély, a hajó bejárat felőli oldalán karzat. Falképek: 20. század. Berendezés: 18. század vége, 19. század első fele. Feltehetően a korábbi templom helyén épült. Tornya 1816-ban készült. Helyreállították 1960-ban. A templomkertben: Szentháromság-oszlop, 20. század. Helyreállítva 1960-ban. 1996-ban szerkezetmegerősítés és homlokzatfelújítás Egyhajós, egy homlokzati tornyos, félköríves szentélyzáródású, a szentély felől kontyolt nyeregtetős templom. A főhomlokzat mögötti traktus és a szentély között homorú falakkal kiszélesedő hajó. A szentély Ny-i oldalán kontyolt tetős sekrestye. A K-i homlokzaton féltetős toldalék foglalja magába a karzatra vezető, főhomlokzatról induló lépcsőt. A templomkertben Szentháromság-oszlop, 20. sz. ? Egy-egy csehboltozattal fedett szentély, hajó, karzat. A hajó homorú falpillérekkel szűkül a karzat és a szentély felé. A szentély D-i odalán teknőboltozatos sekrestye. Belső festés: díszítőfestés és mennyezetképek, 20. sz. ? Nyílászárók: egykorú sekrestyeajtó. Padlóburkolat: az előtérben kelheimi burkolat, a hajóban műkő. Berendezés: Mindenszentek főolár, oltárkép olaj, vászon, 19. sz. ? Sztipesz, kő, 18. sz. vége ?, Tabernákulum, festett fa, későbarokk, 1800. körül. Mellékoltárok: Szűz Mária-oltár, oltárkép (olaj, vászon) oltárfal Szt. Péter és Pál szobrával (festett fa) későbarokk, 1800. körül. Szószék: festett fa, historizáló (?) 20. sz. Keresztelőkút: kő talapzat és medence, későbarokk, 1800 körül Padok: 20. sz. 2. fele. Orgona: klasszicizáló, 19. sz. Festmények: Angyali üdvözlet a sekrestyében, barokk (?) Krisztus a keresztfán (a sekrestyében), 19. sz. vége ? Szobrok: Feltámadt Krisztus, népies késő barokk, (?) 1800. körül Feszület a karzaton ? Egyéb: 2 db hordozható Mária-szobor baldachinnal, historizáló, 19. sz. vége. Húsvéti gyertyatartó, klasszicista, 19. sz. (?) 1780 körül épül a templom, feltehetően a korábbi templom helyén. 1816-ban épül a torony. 1960-ban helyreállították. 1996-ban szerkezetmegerősítés és homlokzatfelújítás történt. (A hajóban felállított állvány bontása során a mellékoltárkép megsérült.) Heves Megye Műemlékei: 1780-ban felújították a régi szentélyt. A jelenlegi szentély észak-nyugatra tájolt, ezért nem lehet azonos a korábbi szentéllyel. Elképzelhető, hogy a korábbi szentély a hajó észak-keleti oldalán megmaradt kápolnaként. (Az 1783-as térkép kereszt alakú templomot ábrázol.) Erre a helyszínen semmi nem utal, a kérdést csak régészeti kutatás alapján lehetne eldönteni.
CímVáltozatMűveletek
R. k. templom (Mindenszentek)2011-06-08 10:25 - Anonymous - KÖH

aktuális változat