R. k. templom (Szent Adalbert)

Kereső betöltése
megnevezés: 
R. k. templom (Szent Adalbert)
címlap
típus: 
Plébániatemplom
település: 
Hatvan
megye: 
Heves
R. k. templom (Szent Adalbert)
data
pontos helyszín: 
Templom tér
leírás
leírás: 
Szabadon álló, egyhajós, keletelt, félköríves szentélyzáródású templom, a Ny-i homlokzat középrizalitjában toronnyal. A szentély É-i és D-i oldalához kétszintes mellékterek és körüljáró szerűen sekrestye kapcsolódik. Csehboltozattal fedett hajó és szentély, a hajó Ny-i oldalán karzat. Berendezés: 18. század. A templomot korábbi épület helyén gr. Grassalkovich I. Antal építtette (építész: Oracsek Ignác; kivitelező: Jung József). 1913-ban és 1928-ban renoválták. Tér közepén szabadon álló, egyhajós, nyeregtetős templom, az alaprajzból enyhén kiugró félköríves szentéllyel, nyugati homlokzatának középtengelyében hagymasisakkal fedett toronnyal. 3 csehsüveg boltszakasz, csehbolotozatos szentély, hajóban hevederek között ellipszis alakú oldalkápolnák ill. kórus, alatta előcsarnok, kétoldalt kápolna (Lourdes-i Mária, Fájdalmas Mária) Főoltár: késő barokk, klasszicizáló (tabernákulum egy-egy térdeplő angyallal) Krisztus a kereszten Evangéliumi oldal: Szent József-oltár, a Sztent Jakab és Pál Gyöngyösről idekerült barokk szobra. Leckeoldal: Nepomuki Szent János-oltár, oltárkép Jákobey Károlytól (szignált, datált) Mária-oltár: Grassalkovich ajándék, feltehetőleg a feloszlatott hatvani kapucinus kolostorból, kétoldalt Szt. Antal és Teréz barokk szobrával, Ny-i utolsó két oldalkápolnában barokk gyóntatószékek, szentélyben stallumok a pécsi székesegyházból. 2x8 és 2x9 pad, köztük a pécsi székesegyház 4 padja, szószék barokk A sekrestyében eredei nyílászárók, gyönyörű barokk, festett oltárszekrény (apát úr vásárolta, restauráltatta), 20. sz-i orgona barokk díszekkel. A Topográfiában szereplő ezüst felszerelés a plébánián. 20. századi orgona barokk díszekkel. Építtető/megbízó: Grassalkovich Antal, 1750-es évek Építészek/mesterek: Oraschek Ignác, 1750-es évek Jung József, 1750-es évek A gótikus templom helyén épült, 1696: mecsetből átalakított templomot használ Hatvan. Szabó Máté postamester kisebb templomot építtetett, mely az 1750-es években már düledezett. 1751-ben kezdett hozzá az új templom építtetéséhez Grassalkovich Antal. A templomot 1757-ben szentelték fel. Helyreállítás: 1950-es évek.
CímVáltozatMűveletek
R. k. templom (Szent Adalbert)2011-06-08 10:25 - Anonymous - KÖH

aktuális változat