R. k. templom (Szeplőtelen Fogantatás)

Kereső betöltése
megnevezés: 
R. k. templom (Szeplőtelen Fogantatás)
címlap
típus: 
Templom
település: 
Boldog
megye: 
Heves
R. k. templom (Szeplőtelen Fogantatás)
data
pontos helyszín: 
Kossuth út
leírás
leírás: 
Egyhajós, É-i homlokzati tornyos, poligonális szentélyzáródású templom, a szentély Ny-i oldalán sekrestyével, K-i oldalán újabb bővítménnyel. Csehboltozatos hajó és szentély, karzattal. Falképek: 1981. Berendezés: 19. század eleje és vége. Orgona: 1893 (Rieger Testvérek). Építtette a korábbi, 1738-ban elkészült templom felhasználásával gr. Grassalkovich I. Antal özvegye, Klobusiczky Teréz. Egyhajós, poligonális szentélyzárodású, egy homlokzati tornyos, a szentély felől kontyolt nyeregtetős templom. Homlokzatán 2 szoborfülke (Szt. Péter (?), Evangélista Szt. János (?) szobraival). A szentély nyugati oldalán sekrestye, keleti oldalán újabb bővítmény. Az előtér fölött karzat, amely a hajó felől kosáríven nyugszik. A hajó 2, a szentély 1 falpillérekre támaszkodó csehboltozattal fedett. A falpillérek homlokzat felé homorúan kiszélesedő szakasza fölött homorú hevederek. Hasonlóképpen záródik az apszis is. A hajú homorú, széles tagolt falpillérekkel és hevederrel szűkül a szentély és a karzat felé. A szentély nyugati odalán teknőboltozatos sekrestye. Belső festés: Díszítőfestés, 1981. Nyílászárók: Bejárati kapu, rokokó vasalatokkal, 19. sz. Újragyártott 2 szárnyú sekrestyeajtó a szentélyben erdetei vasalatokkal. Padlóburkolat: Új mészkőburkolat a hajóban és a szentélyben, kelhelmi burkolat a sekrestyében és a kóruson. Berendezés: Főoltár: Sztipesz, festett, barokk. Tabernákulum, festett, fa, historizáló, 19. sz. vége. Oltárkép, /Immaculata/, olaj, vászon, 19. sz. eleje ? Mellékoltárok: 2 db., festett sztipesz fölött oltárkép, olaj, vászon, későbarokk 19. sz. eleje. Szt. József, Nep. Szt. János. Szószék: Festett fa, barokk, 18. sz. vége. Keresztelőkút: Kő lábon gerezdes medence, későbarokk, 19. sz. eleje. A kútház helyén bronz tető. Padok: Flóderozott fa, barokk, 18. sz. vége. Orgona: Klasszicizáló, 19. sz. Festmények: Pietá Mária a gyermek Jézussal Mária a gyermek Jézussal, skapuláréval Rózsafűzéres Mária Szt. Ferenc ? Szobrok: Vir dolorum Egyéb: Gyóntatószék, fa, későbarokk, 1800. körül. Sekrestyeszekrény, festett fa, későbarokk, 19. sz. eleje. A templom a 18. sz. végén épült, építtette Grassalkovich Antalné. A hittanterem 1981-ben készült. A harangozó közlése: A hagyomány szerint a templom építéséhez a hatvani várból hordták a követ. Az 1980-as években készül a belső festés, valamennyi festményt restaurálták. (Analógia: Lőrinci és Kál).
CímVáltozatMűveletek
R. k. templom (Szeplőtelen Fogantatás)2011-06-08 10:25 - Anonymous - KÖH

aktuális változat