R.k. plébánia-templom

Kereső betöltése
megnevezés: 
R.k. plébánia-templom
címlap
típus: 
Plébániatemplom
település: 
Kecskemét
megye: 
Bács-Kiskun
R.k. plébánia-templom
data
pontos helyszín: 
Kossuth tér 2.
leírás
leírás: 
Szabadon álló, egyhajós, egyenes szentélyzáródású templom, ÉNy-i homlokzati, tűzkiáltó erkélyes toronnyal, a szentély felett kontyolt nyeregtetővel, a szentélyhez kapcsolódó kétszintes mellékterekkel. ÉNy-i homlokzatán középrizalit, magas oszlopszéken álló, füzérdíszes fejezetű, timpanont hordó oszloppárokkal. Főkapuja fölött a Kulcsátadás-, a timpanonban Patrona Hungariae-dombormű. A homlokzat szélső tengelyeiben félköríves záródású szoborfülkék, Szent István és Szent László szobrával, alattuk az oldalbejáratok. Az oldalbejáratok mellett 1848-1849-es, első és második világháborús emléktáblák. A főpárkány fölött, az oldalhomlokzatok szélső tengelyét lezáró attikapárkányon a négy evangélista szobra. Az oldalhomlokzatok lizénás-tükrös kialakításúak. Fiókos dongával fedett hajó és szentély, a hajó két oldalán kápolnasorral, a kápolnák felett empóriummal, a bejárat fölött karzat. A szentély előtti boltszakasz keresztszár jellegű, a négyezeti tér fölött kupola, kétoldalt fiókos dongaboltozat. Falképek és pannók a szentélyben és a hajóban: 1901 (Roskovics Ignác); díszítőfestés: 1901 (Lohr Ferenc). Festett üvegablakok: 1930-as évek. Berendezés: jellemzően 18. század vége; főoltárkép és két mellékoltárkép: 1791 (Falkoner József Ferenc). A város 1752-ben kapott engedélyt Mária Teréziától plébániatemplom építésére, helyét 1772-ben jelölték ki, az építkezést 1774-ben kezdték meg (építész: Oswald Gáspár piarista szerzetes, kivitelező Fischer Boldizsár és váci mesterek). Bár 1791-ben felszentelték, építését csak 1799-ben fejezték be. 1819-ben tornya és tetőzete leégett, és csak 1863-ban állították helyre (Dubecz János ácsmester). 1880-ban külsejét, 1901-ben belsejét újították meg. 1911-ben a földrengés után renoválták, homlokzatait megújították (építész: Lux Kálmán). A Városháza szomszédságában a Kossuth tér egyik oldalát határoló, szabadon álló, téglalap alaprajzú, mázas cseréppel fedett nyeregtetős, egy nyugati tornyos későbarokk templomépület. A templom nyugati homlokzatán kb. 1 m magas lábazati rész fut végig, mely egyben része a főkapu szemöldökéig érő pillér- illetve oszloplábazatoknak. A lábazati részt 3 kapu szakítja meg, a két szélső téglalap alakú, kétszárnyú, füles kerettel, egyszerű geometrikus szemöldökkel. A középső kapu szegmensíves záródású, kétszárnyú, eredeti kapuszárnyakkal. A copf szemöldökdíszt 2 db ión fejezetes féloszlop tartja, felette 2 alakos jelenet: Kr. átadja a kulcsokat Szt. Péternek. A jelenet vonalában a két szélső kapu felett 1-1 félköríves záródású ablak. Emeleti részen a két szélső tengelyben 1-1 félköríves záródású szoborfülke Szt. István és László szobrával, középen, a főkapu felett félköríves záródású ablak. A homlokzatot a széleken 2-2 félpillér, középen 2-2 féloszlop tagolja, mindegyik ión fejezetes. A széles főpárkány felett a középső szakaszt tympanon zárja. A tympanonban Patrona Hungariae, a homlokzat szélén Szt. Péter és Pál szobra. A tornyon, a tympanon felett téglalap alakú, füleskeretes ablak, felette konzolokra támaszkodó, körbefutó erkély félköríves záródású nyílásokkal. A torony óratorony, melyet törtvonalú, díszes (a református templom sisakdíszéhez hasonló) sisakdísz zár le. Kereszt alakúra kiképzett belső, így a 3 szakasz után a 4. szakasz kereszthajót képez, négyezetében kupola, majd szentélynégyszög és a szentély következik; a szakaszok lefedése fiókos donga; 1. szakasz bejárat és karzat; 2. 3. szakaszban félköríves oldalkápolnák, ablakok felett erkély; a 2. és 3. szakaszt félköríves záródású ablak, felette félkör alakú ablak világítja meg, a negyedik keresztszár részben egy nagy félköríves ablak; főoltár: inkább klasszicista, két ión kannelurázott féloszlop tartotta tympanon, oszlopok között festmény; szentély mennyezetén, a főoltár felett Atyaisten; díadalív két oldalán festett Szt. Péter és Pál; mellékoltárok: északi oldal: István felajánlja a koronát Máriának (19. sz.) Barackvirágos Mária (1970-es évek) Szt. József az ács (1970-es évek) déli oldal: Szt. Péter és Pál (19. sz. I.) Jézus Szíve Fájdalmas Szűz vörösmárvány keresztelőmedence (18. sz. vége) klasszicizáló szószék, négyszög alakú, kerub tartja, mellvéden Magvető és a szamariai asszony, sarkokon evang. szimbólumok; 4 db copf gyóntatószék gipsz szobrok: Ker. Szt. János és Szt. Antal 30 db copf pad réz kandeláberek kelhelmi lap burkolat színes üvegablakok (1930-as évek) jelenet nélküliek freskók: 4. szakasz: (kupola) Mária fogadja a magyar szentek hódolatát; 3. szakasz: Szt. Miklós megáldja a város népét; 2. szakasz: Mihály arkangyal védelmezi a Nagytemplomot; orgona (Országh Sándor 1885, majd Angster 1930) bejárati rész harántdonga hevederekkel. 1752: engedély Mária Teréziától az építkezésre; 1772: kijelölték a templom helyét; 1774: Oswald Gáspár tervei alapján elkezdték az építkezést; 1806: befejezés; 1819: tűzvész, főleg a torony sérült; 1863: mai torony elkészült 1885: első orgona (
CímVáltozatMűveletek
R.k. plébánia-templom2012-11-17 13:43 - Nagy Zsolt Imre - KÖHaktuális változat
R.k. plébánia-templom2011-06-08 10:51 Anonymous - KÖH

Created by TÉKA Admin