Simonyi-kastély

Kereső betöltése
megnevezés: 
Simonyi-kastély
címlap
település: 
Cserhátsurány
megye: 
Nógrád
Simonyi-kastély
data
pontos helyszín: 
Szabadság út 28.
leírás
leírás: 
Egykori parkjának megmaradt részén, szabadon álló, téglalap alaprajzú, emeletes épület, kontytetővel. ÉK-i homlokzatának középtengelyében, a bejárat előtt kocsiáthajtó, két zömök oszloppal. A DNy-i, kerti homlokzat középtengelyében poligonális terasz oszlopokkal, kétoldalt lépcsőkkel, fölötte erkély. Kéttraktusos belső, középfolyosóval. A helyiségek részben boltozottak, részben síkmennyezetesek. 18-19. századi nyílászárók, párkányok, mennyezeti stukkók. A 18. században épült a Simonyi család számára, később a Sréter család birtokolta. Parkjában, ugyanazon a helyrajzi számon újabb iskola és étkező épületek. Alulról vizesedik. Szabadon álló, téglalap alaprajzú, egy emeletes épület, konytetővel, cserépfedéssel. Kerti homlokzatának középtengelyében néhány lépcsőfoknyi magas, sokszögű teraszról emelkedő oszlopok (4 db.) hasonló alaprajzú erkélyt tartanak, átellenes homlokzatának földszinti középtengelye előtt két oszlop tartotta kocsialáhajtó van. Hosszabbik homlokzatai 7-7, rövidebbik homlokzatai 4-4 (3+1 vaktengely) tengelyesek. Az épületen lábazat és a két szint közötti osztópárkáy fut körbe. A falakat bemélyedő faltükrök tagolják, felső sarkaik ívesen záródnak. A nyílások állótéglány alakúak, keret nélkül, kifelé-befelé nyíló szárnyaik között apácaráccsal. Az emeleti nyílások fölött vízszintes szakaszról induló és oda visszatérő szegmensíves szemöldökök vannak. Bejáratai a két hosszabbik homlokzat középtengelyében és a DK-i rövidebb homlokzat harmadik tengelyében nyílnak. A topográfiában még említett melléképületek már nincsenek meg. Kéttraktusos, középfolyosós elrendezésű. Az emeletre háromkarú lépcső vezet. A nyílászárók XVIII-XIX. századiak, néhány új. A földszint helyiségei boltozottak, donga-, harántdonga-, ill. teknőboltozatokkal fedettek, néhol fiókos változatban. Emeletének kerti traktusában és ÉNy-i végén síkmennyezetes, többi részén teknőboltozatos szobák vannak.Párkányok, stukkók, kályhahelyek. A közlekedők - folyosók és lépcsőház - dongaboltozatosak.
CímVáltozatMűveletek
Simonyi-kastély2011-06-08 12:18 - Anonymous - KÖH

aktuális változat