Statisztikák

Kereső betöltése
 • statisztika
 • látogatottság
 • legutóbb felvitt tájértékek
 • Összes felvitt tájérték száma:114945

  Tájértékek típus szerint

  Gémeskút: 14531
  Pince: 9812
  Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla: 8664
  Forrás: 6387
  Szobor: 5764
  Sír; síremlék; sírjel: 4596
  Lakóépület; épületrész; udvar: 3277
  Lakóépület: 2146
  Barlang: 1678
  Halom: 1488
  Történeti kert: 1307
  Kápolna: 1255
  Faegyed; jelesfa: 1095
  Facsoport; fasor: 1089
  Köztéri szobor: 958
  Sír: 949
  Népi lakóház: 943
  Régészeti lelőhely: 917
  Kút: 855
  Fa; jellegfa: 805
  Présház: 653
  Kilátópont egyedi vagy jellegzetes látványképpel: 629
  Közintézmény épülete: 566
  Római kori épület: 554
  Kiállítóhely: 493
  Szentek szobra: 437
  Múzeum: 423
  Telep: 383
  Mocsarak; mocsárrétek: 380
  Szikla: 323
  Településsel kapcsolatos egyedi tájértékek: 319
  Polgárház: 296
  Kúria: 278
  Vízimalom: 272
  Plébániatemplom: 265
  Fészek; fészektelep: 265
  Síremlék: 260
  Plébánia: 228
  Tanya: 224
  Római kori erődítés: 223
  Kastélyegyüttes: 213
  Harangláb: 213
  Romemlék: 207
  Tájház: 193
  Égető: 185
  I.; II.; Világháborús emlékmű: 175
  Csűr: 174
  Zarándokút: 173
  Kálvária; kálváriadomb: 173
  Külszíni fejtés; anyagnyerő hely: 169
  Folyóvízhez kapcsolódó képződmény: 167
  Gazdasági (mellék)épület: 167
  Park: 163
  Emléktábla: 162
  Istálló: 155
  Fal: 149
  Egyéb épület; építmény: 143
  Építőipari nagyüzem: 142
  Szikesek: 140
  Magtár: 135
  Villa: 134
  Római kori őrtorony: 134
  Alkalmazotti (szolgálati) lakás: 126
  Sírkő: 123
  Állóvízhez kapcsolódó képződmény: 123
  Halastó: 121
  Kapu: 117
  Alagút: 116
  Állattartó épület: 113
  Erdőrészlet; erdőmaradvány; erdőszegély: 112
  Parasztház: 107
  Településszerkezet: 106
  Folyóvíz munkája által létrehozott felszínforma: 103
  Üledékes kőzet feltárása; előfordulása: 103
  1848-49-es szabadságharcos emlékmű: 102
  Fejfa; kopjafa: 100
  Csatorna: 97
  Kastélykert; kúriakert: 96
  Híres szülöttek: 90
  Vízmű: 86
  Komplex eredetű felszínforma: 82
  Vasútállomás (pályaudvar): 81
  Városház: 79
  Római kori sír: 77
  Emlékoszlop: 76
  Termeléssel kapcsolatos egyedi tájértékek: 76
  Majorság: 76
  Bérház: 75
  Mezőgazdasági (agrár) épület: 74
  Fogadó: 74
  Általános iskola: 72
  Zsinagóga: 72
  Lápok; láprétek: 71
  Hagyásfás legelő: 70
  Láp- és ligeterdők: 70
  Gát: 68
  Csárda: 68
  Víztorony: 67
  Palota: 67
  Homoki pusztagyepek: 66
  Szálloda (hotel): 64
  Emlékliget; emlékkert; emlékpark: 64
  Paplak: 64
  Töredék (maradvány): 62
  Terméstároló: 61
  Iskola: 61
  Víztározó; tározótó: 61
  Ravatalozó: 59
  Harangtorony: 59
  Régi iskolaépület: 58
  Rendház (szerzetesház): 58
  Temetőkápolna: 58
  Közpark: 58
  Kegykápolna: 58
  Római kori temető: 57
  Szentháromság-szobor: 57
  Oktatás; nevelés: 56
  Forrásfoglalás: 56
  Tömegmozgások által létrehozott felszínforma: 54
  Díszkút: 54
  Műhely általában: 54
  Társasház: 53
  Közterületi csap: 51
  Emlékfa; emlékfasor; emlékfásítás: 48
  Kolostor: 47
  Erdő-gyep mozaikok: 47
  1956-os forradalmi emlékmű: 46
  Többlakásos lakóépület: 45
  Bánya: 44
  Határkő: 44
  Híres személlyel kapcsolatos emlékhely: 44
  Kegyhely: 43
  Gimnázium: 43
  Határdomb: 41
  Szerzetesrendi templom: 41
  Erdészház; vadászház; erdei kunyhó: 41
  Út menti kereszt: 40
  Kolostor; monostor: 40
  Cserjecsoport; cserjesáv: 40
  Római kori vízmű: 39
  Kútház: 39
  Műhely: 38
  Igazgatás; rendvédelem: 38
  Szélmalom: 38
  Mauzóleum: 37
  Kunhalom; telep: 37
  Római kori telep: 37
  Szoborcsoport: 37
  Kaptárkő: 36
  Gázló: 36
  Kulturális épület: 36
  Fazekas műhely: 35
  Közösségi épület: 35
  Tanösvény: 35
  Emlékkápolna: 34
  Kálvária-kereszt: 34
  Római kori tábor: 34
  Sziklagyepek; lejtősztyeppek: 34
  Tájékozási jelentőségű határjel: 34
  Szállásépület: 34
  Sírkőtábla (sztélé): 33
  Irodaház: 32
  Vonalas jellegű kilátóhely egyedi vagy jellegzetes látványképpel: 32
  Tóka: 32
  Milleniumi emlékmű: 32
  Kálváriakápolna: 32
  Kultúrtörténeti egyedi tájértékek: 31
  Cserjések; erdő- és cserjés szegélyek: 31
  Vulkáni kőzet feltárása; előfordulása: 31
  Raktérépület: 31
  Tűzoltólaktanya: 30
  Szivattyútelep: 30
  Holtág: 30
  Erőd: 29
  Karsztforma: 29
  Sánc: 28
  Üde lomboserdők: 28
  Lakó épületegyüttes: 28
  Közintézmény kertje: 28
  Apátság: 28
  Kórház: 27
  Fészkelőhely; táplálkozóhely; migrációs útvonal; mesterségesen kialakított élőhely: 27
  Könyvtár: 27
  Vegyes rendeltetésű épület: 27
  Emlékpark: 26
  Egyéb műtárgy: 26
  Egylakásos lakóépület: 26
  Erdősáv vagy erdősáv maradványa: 26
  Megyeháza: 25
  Torony: 25
  Jellegzetes művelési ág; szerkezet; tájhasználat: 25
  Műtárgy: 25
  Történelmi; népmondai emlékhely: 24
  Mellszobor : 24
  Szintezési főalappont és ősjegy: 24
  Kézműves műhely: 24
  Emlékmű: 24
  Mélyút: 24
  Pajta: 24
  Garázs/kocsiszín: 23
  Sport és szabadidős létesítmény: 23
  Pihenőhely: 23
  Legelő és itatóhely: 23
  Keresztény temető: 23
  pincesor: 23
  Zsilip: 23
  Ól: 23
  Hagyományok: 22
  Felhagyott gyümölcsösök; szőlők: 22
  Honvédsír; katonasír: 22
  Fásítás: 22
  Alapfalak: 21
  Római kori erőd: 21
  Pionír élőhelyek: 20
  Templomkert: 20
  Rétegtani jelentőségű feltárás; képződmény: 20
  Jellegzetes gyalogút; kocsiút: 20
  Kaszinó: 20
  Bank(ház): 20
  Egyéb emberi tevékenységhez; eseményhez kapcsolódó egyedi tájértékek: 19
  Történeti korú út: 19
  Parókia: 19
  Határmezsgye: 19
  Kereskedelem; szolgáltatás: 19
  Cselédház: 18
  Üzemépület: 18
  Kikötő: 18
  Zsidó temető: 18
  Udvarház: 18
  Ipari épületegyüttes (gyártelep; nagyüzem): 18
  Metamorf kőzet feltárása; előfordulása: 18
  Emlékfa: 17
  Hínárnövényzet: 17
  Hadi eseményekkel kapcsolatos helyek: 17
  Személyekhez kötődő: 17
  Fürdő: 17
  Egyéb ipartörténeti emlék: 17
  Egészségügy: 17
  Jellegzetes fás növények: 17
  Sír általában: 17
  Színház: 17
  Határjelző kőrakás: 17
  Kerítés: 17
  Kukoricagóré: 17
  Hegyvidéki gyepek: 16
  Hagyományos tájgazdálkodás: 16
  Kovácsműhely: 16
  Várrom: 16
  Kereskedelmi út: 16
  Hajóállomás: 16
  Pavilon: 16
  Ösvény: 16
  Diákotthon: 16
  Ház: 16
  Szeszfőzde: 15
  Stáció: 15
  Lovarda: 15
  Étterem: 15
  Turistaház; kulcsosház: 15
  Régi kilóméterkő: 15
  Szél munkája által létrehozott felszínforma: 14
  Siló: 14
  Természeti egyedi tájértékek: 14
  Domborműves emléktábla: 14
  Mezőőr ház: 14
  Aszaló: 14
  Verem: 14
  Gyárkémény: 14
  Honfoglalási emlékmű: 14
  Laktanya: 14
  Löszgyepek: 14
  Törvényszék (bíróság; ügyészség): 14
  Postahivatal: 14
  Szőlő: 13
  Kultúrház; művelődési ház: 13
  Talajszelvény: 13
  Táplálkozóhely: 13
  Bunker: 13
  Filmszínház (mozi): 13
  Vadászles: 13
  Sétány: 13
  Kastélykápolna: 13
  Nádas: 12
  Fülkés szikla; kaptárkő: 12
  Szent-hely: 12
  Vadaspark: 12
  Mezsgye: 12
  Városháza: 12
  Gyár/üzemcsarnok: 12
  Falikút; vízköpő: 12
  Képesfa: 11
  Szakrális épületegyüttes: 11
  Földmérési jel: 11
  Sajátos kőzetminőséghez kötődő felszínforma: 11
  Pad: 11
  Vasúti: 11
  Levéltár: 11
  Kastély: 11
  Természetjáráshoz kapcsolódó emlékhely; jeles hely: 11
  Komp: 11
  Óvoda: 11
  Szellemi értéket hordozó épület: 11
  Földvár: 11
  Székesegyház: 11
  Kelmefestő műhely; kékfestő: 11
  Relief; dombormű: 11
  Ősmaradvány előfordulása; lelőhelye: 10
  Táró; ereszke: 10
  Mészégető: 10
  Templom: 10
  Patika (gyógyszertár): 10
  Ivókút: 10
  Árvízi emlékhely: 10
  Sírjel gyűjtemény: 10
  Nyaraló (nyári lak): 10
  Rommező: 10
  Műemlékek táji környezete: 10
  Utasforgalmi épület: 10
  Vámház: 9
  Négyoszlopos harangláb: 9
  Katonai temető: 9
  Sírkereszt: 9
  Földalatti/metróállomás: 9
  Közlekedéssel; szállítással kapcsolatos egyedi tájértékek: 9
  Tűztorony: 9
  Gyűjteményes kert: 9
  Búcsújáróhelyek: 9
  Szivattyúház: 9
  Várfal: 9
  Szülőház: 9
  Kripta: 9
  Mázsaház: 9
  Ásott kút: 9
  Mezővédő erdősáv: 9
  Jellegzetes utcakép: 9
  Panzió: 8
  Kocsma; ivó: 8
  Székház (hivatal): 8
  Régészeti emlék: 8
  Temetkezési emlék: 8
  Római kori fal: 8
  Áteresz: 8
  Talajtani folyamatok felszíni bélyegei: 8
  Kolostor általában: 8
  Klinika: 8
  Vágóhíd: 7
  Római kori híd: 7
  Egyetem: 7
  Homokbucka: 7
  Kolostorrom: 7
  Sírkamra: 7
  Vegyes rítusú temető: 7
  Anyagnyerő gödör: 7
  Közlekedési/szállítási épület: 7
  Börtön: 7
  Őrtorony: 7
  Eróziós árok: 7
  Imaház: 7
  Műszaki létesítmények; bányaipari műtárgy: 7
  Közúti: 7
  Mezőgazdasági (agrár) épületegyüttes: 7
  Sziget: 7
  Vendéglátó épület: 7
  Gyár; nagyüzemi épület: 7
  Temetőpark: 7
  Út menti szobor: 7
  Szállítópálya; sikló; vasút: 7
  Fertő: 7
  Temetőjel; sírjel: 7
  Tájfajta: 7
  Csónakház: 6
  Töltés: 6
  Hagyományos művelési mód; művelési irány: 6
  Római kori szentély: 6
  Kereskedőház: 6
  Épületdísz : 6
  Szénégető(boksa): 6
  Temető: 6
  Postaút: 6
  Parkerdő: 6
  Ásvány-előfordulás; - lelőhely: 6
  Városfal: 6
  Kerti lak: 6
  Védőbástya: 6
  Mindennapi élettel kapcsolatos építmény; állandó (művészeti) alkotás: 6
  Skanzen: 6
  Tehenészet (Schweizerei): 6
  Zsellérház: 6
  Kilátótorony: 6
  Nevelőintézet (internátus): 6
  Feszület: 6
  Szik; szikes padka: 6
  Rabbiház: 6
  Piac-; vásárcsarnok: 6
  Kemence: 6
  Síremlékcsoport: 6
  Sörfőzde: 6
  Földmérési alapponthoz kapcsolódó létesítmény: 6
  Templomrom: 6
  Építési felirat: 6
  Gabonaörlő malom: 6
  Hegycsúcs: 5
  Parasztfürdő: 5
  Pénzintézet: 5
  Nevezetes földrajzi ponthoz kapcsolódó jelzés: 5
  Csordaút; hajcsárút: 5
  Országzászló: 5
  Mosóhely; mosóház: 5
  Borház: 5
  Határárok: 5
  Villakert: 5
  Csuszamlások formái: 5
  Gloriett: 5
  Diadalív; diadalkapu: 5
  Kiállítási csarnok: 5
  Házi gazdaság: 5
  Köztéri ivókút: 5
  Klubház: 5
  Szökőkút: 5
  Református temető: 5
  Áruház: 5
  Várkert: 5
  Villamos végállomás (fejépület): 5
  Felületi: 5
  Völgyek: 5
  Kaputorony: 5
  Barlanglakás: 5
  Itató: 5
  Malom; malomárok; malomtó: 5
  Római kori templom: 5
  Erőmű: 5
  Omlások formái: 5
  Növényház (üvegház): 5
  Főiskola: 5
  Sajátos keletkezésű mikroforma: 5
  Vallás igazgatás: 4
  Szakrális műtárgyegyüttes: 4
  Gőzmalom: 4
  Kőtömb, kőhalmaz: 4
  Középület-együttes: 4
  Viadukt: 4
  Transzformátor állomás: 4
  Csúszda; rakodó: 4
  Hídmérleg: 4
  Sírjel: 4
  Jeleskő: 4
  Tímárműhely: 4
  Technikum: 4
  Mária-kegyhely: 4
  Útkaparóház: 4
  Vulkáni eredetű domborzati forma: 4
  Háborús tömegsír: 4
  Erdei vasút: 4
  Minaret: 4
  Templomhely: 4
  pincefalu: 4
  Katolikus temető: 4
  Kazánház/fűtőház: 4
  Botanikus kert: 4
  Kávéház: 4
  Kompozíció: 4
  Vízerőmű: 4
  Itatóhely: 4
  Szárazmalom: 4
  Gyógyfürdő: 4
  Homlokzat(szakasz): 4
  Dzsámi: 4
  Művelődési központ: 4
  Emlékkő: 4
  Mulató/vigadó: 4
  Öntözőmű: 4
  Fasor: 4
  Kilátópont; látókő: 4
  Mentőállomás: 4
  Ispotály: 4
  Magaspart: 4
  Kenderáztató: 4
  Egyéb kert/park: 4
  Liget: 4
  Méhes: 4
  Elhagyott tanya: 4
  Szikes tó: 4
  Árvaház: 4
  Sportcsarnok: 3
  Térforma; plasztika: 3
  Út: 3
  Gépház: 3
  Fészer: 3
  Parasztporta (népi épületegyüttes): 3
  (Cél)lövölde: 3
  Homlokfal: 3
  Kőerdő: 3
  Fúrótorony; aknatorony: 3
  Csőszkunyhó: 3
  Római kori malom: 3
  Törés; vetődés feltárása; előfordulása: 3
  Római kori gát; halastó: 3
  Egyéb szakrális objektumok: 3
  Tanyaház: 3
  Időszakos (szezonális) lakóépület: 3
  Duzzasztógát: 3
  Alapvonal: 3
  Vulkáni alakzat: 3
  Canabae: 3
  Kaszárnya: 3
  Vizesárok: 3
  Munkáskolónia: 3
  Arborétum: 3
  Műrom: 3
  Pékség: 3
  Szurdok: 3
  Vár általában: 3
  Uszoda: 3
  Strand: 3
  Rendelőintézet: 3
  Szerkezeti részlet: 3
  Szikás erdők; bokorerdők: 3
  Ideiglenes jelleggel létesített; kulturális eseménnyel kapcsolatos építmény vagy terepalakulat: 3
  pincetelep: 3
  Kerámia és porcelángyár: 3
  Türbe: 3
  Rendvédelmi épületegyüttes: 3
  Megálló; állomás: 3
  Szoknyás harangláb: 3
  Nyomda: 3
  Gyűrődés feltárása; előfordulása: 3
  Zarándokhely: 3
  Harcászati építmény: 3
  Fogda (fogház): 3
  Vásártér: 3
  Móló: 3
  Erdő- és vadgazdálkodással kapcsolatos emlékhely: 3
  Ipari műtárgy: 3
  Morotva; meander: 3
  Horpa: 3
  tőzegbánya: 3
  Földút: 2
  Támfal: 2
  Memoriális műtárgy: 2
  Gyógyvíz: 2
  Munkáslakás: 2
  Katonai parancsnokság: 2
  Dohányszárító; szárító: 2
  Városkapu: 2
  Néppark: 2
  Hadi út: 2
  Fatemplom: 2
  Karám: 2
  Kazamata: 2
  Utcabútor; köztéri berendezés: 2
  Löszfal: 2
  Tornacsarnok: 2
  Talajtani egyedi tájérték: 2
  Töréses szerkezetek és formák: 2
  Huta (kohó): 2
  Szórakozás: 2
  Indóház; pályaház: 2
  Kőház: 2
  Ókeresztény templom: 2
  Közmű- és energiaellátási műtárgy: 2
  Energiavezeték: 2
  Borászat: 2
  Panoráma sétaút: 2
  Vadaskert: 2
  Fogadalmi-kegyeleti emlékeztetők: 2
  Növényszárító: 2
  Madárvárta: 2
  Határátkelő: 2
  Kerítőfal: 2
  Római villagazdaság: 2
  Településrész: 2
  Palota-bérház: 2
  Autóbusz állomás (váró): 2
  Vízesés: 2
  Kútszobor : 2
  Pálmaház: 2
  Galambdúc: 2
  Téglagyár: 2
  Téglaégető kemence: 2
  Töltésút: 2
  Töréses-vetődéses domborzati forma: 2
  Minisztérium: 2
  Temetődomb: 2
  Gyermekotthon: 2
  Mozaik : 2
  Transzformátor ház: 2
  Szegényház: 2
  Épületegyüttes: 2
  Tábor: 2
  Táborhely: 2
  Halomsíros temető: 2
  Fényképészeti műterem: 2
  Dolinató: 2
  Tárna nyílás: 2
  Rondella: 2
  Vashuta; vahámor; vaskohó: 2
  Lóversenypálya: 2
  Ácsműhely: 2
  Élelmiszeripari nagyüzem: 2
  Lőpormalom: 2
  Távközlési és híradástechnikai műtárgy: 2
  Gyümölcsfasor: 2
  Római kori kikötő: 2
  Tengeri üledékes összlet: 2
  szórvány pincék: 2
  Öntöde: 2
  Remetelak; remetebarlang: 2
  Folyások formái: 2
  Történeti hely: 2
  Sóház: 2
  Lakótorony (motte): 2
  Panoráma sétaút: 2
  Rituális fürdő (mikve): 2
  Zúgó: 2
  Hallépcső: 2
  Műbarlang (grotta): 2
  Ártéri formák: 2
  Nehézipari nagyüzem: 1
  Falu: 1
  Kendertörőmalom: 1
  Operaház: 1
  Asztalosműhely: 1
  Szakközépiskola: 1
  Plútói összletek jelenségei; formái: 1
  Szülőotthon: 1
  Adótorony: 1
  Hegy : 1
  Kifutópálya: 1
  Vásott föld; ördögszántás: 1
  Törökfürdő: 1
  Kábelalagút: 1
  Lakótelep: 1
  Szénsavas ásványvíz: 1
  Folyószűkület; szoros; áttörés: 1
  Ipartestületi székház: 1
  Hangár: 1
  Híd: 1
  Keltetőház: 1
  Burgus; római őrtorony: 1
  Antenna: 1
  Borozó: 1
  Szélmotor: 1
  Lovaglóút: 1
  Lóvasút: 1
  Sziklafal: 1
  Antik út; római út: 1
  Borút: 1
  Fokgazdálkodás létesítményei: 1
  Tőzegláp: 1
  Gyalogos: 1
  Papírmalom: 1
  Turizmushoz; természetjáráshoz kapcsolódó egyedi tájérték: 1
  Elmegyógyintézet: 1
  Szövőműhely: 1
  Vártemplom: 1
  Vízlépcső: 1
  Vas- és gépgyár: 1
  Mederformák: 1
  Fürdőház: 1
  Fürdőhely: 1
  Víznyelő: 1
  Vízijáték: 1
  Vízi út: 1
  Kötött pályatest: 1
  Történtei településmag: 1
  Biztosító(szék)ház: 1
  Vízellátási; -szabályozási együttes: 1
  Fennsík: 1
  Szanatórium: 1
  Település: 1
  Közúti alagút: 1
  Meddőhányó; depónia: 1
  Partvédő fal: 1
  Föld-fa erődítés: 1
  Aknalejárat: 1
  Csorgó; díszkút; csobogó: 1
  Csurgó (csorgó): 1
  Emlékház: 1
  Erődítés: 1
  Emlékliget: 1
  Településközi dűlőút; földút: 1
  Szerviz/javítóműhely: 1
  Üzemi öltöző: 1
  Laborépület: 1
  Közlekedési/szállítási emlék: 1
  Vonalas: 1
  Családiház: 1
  Csontvázas sír: 1
  Vasút: 1
  Vízhasználattal; vízgazdálkodással kapcsolatos egyedi tájérték: 1
  Talajmintázat: 1
  Szertár: 1
  Fonoda: 1
  Kúriaegyüttes: 1
  Tőzsde: 1
  Néphagyomány: 1
  Csonkított fákból álló fasor: 1
  Közlekedéssel; szállítással kapcsolatos építmény; épület; létesítmény: 1
  Ingókő: 1
  Képviselőház: 1
  Hordalékkúpok: 1
  Város: 1
  Templom körítőfal: 1
  Üveghuta: 1
  Sziklatemplom: 1
  Éremlelet: 1
  Posztóverő malom: 1
  Árúraktár: 1
  Szentély általában: 1
  Csontműves műhely: 1
  Egyéb szakrális helyek: 1
  Gyakorlótér; lőtér: 1
  Lejtakna: 1
  Szentély: 1
  Bányaipari együttes: 1
  Szarkofág: 1
  Malomipari együttes: 1
  Birtokjel; határjel: 1
  Gyűrt domborzati forma: 1
  Fémfeldolgozó műhely: 1
  Tejcsarnok: 1
  Mélységi magmás kőzet feltárása; előfordulása: 1
  Gátőrház: 1
  Mesék; legendák: 1
  Kert: 1
  Malom: 1
  Terasz: 1
  üzemanyagtöltö állomás (benzinkút): 1
  Telefonfülke: 1
  Hangversenyterem: 1
  Várkapu: 1

  Tájértékek felhasználó szerint

  anonimous: 1
  drupadmin: 113521
  a: 5
  admin: 22
  kollaci: 118
  kristofdan: 1
  molnarjl: 2
  lakatosveronika: 3
  termuves: 1
  baad: 57
  Nagy Zsolt Imre: 111
  florida: 1
  tsrmoby: 2
  bajkai: 1
  Novak: 10
  teka.alkalmazas: 1
  gond420: 33
  farkas.judit: 11
  simonka: 7
  jungerlak: 28
  Briski Edit_Kocsis Eszter_Körmendi Kata: 4
  cszsma: 21
  Balogh Nóra: 5
  szarvasdori: 24
  Berza Zsuzsinna: 8
  tzakota: 7
  rokoko: 5
  Mátyus János: 19
  Tasi: 5
  nykata: 2
  kolesar: 1
  Horvath Gabor: 3
  gyulako: 2
  zalatnay.r: 12
  fegyvergabor: 5
  tajtervezes: 312
  berci.g: 1
  l_veronika: 4
  martin1551: 1
  pecsmecsekiborut: 246
  turha: 1
  tesztimeszti Csákberény Kultúrtörténeti egyedi tájértékek
  Korabeli vízműtelep és kút Fertőd Szivattyútelep
  R. k. templom (Havas Boldogasszony) Nagykökényes Plébániatemplom
  proba123 Balatonalmádi Termeléssel kapcsolatos egyedi tájértékek
  teszt_mod_by_a Tihany Kultúrtörténeti egyedi tájértékek
  HAGYOMÁNYOS KIALAKÍTÁSÚ CSIRKEÓL Vámosújfalu Állattartó épület
  Csácsi fakereszt Zalaegerszeg Feszület
  Szentháromság szobor Fertőd Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla
  dev_test Erdőkürt Feszület
  Gémeskút Karcag Gémeskút
  Gémeskút Imrehegy Gémeskút
  Kis-Kettős-halom Karcag Kunhalom; telep
  external_links_test Budaörs Kultúrtörténeti egyedi tájértékek
  Kereszt Csongrád Út menti kereszt
  Kalocsay Miklós sírja Budapest_XII. Sír; síremlék; sírjel
  Grassalkovich major Hatvan Mezőgazdasági (agrár) épületegyüttes
  Lakóház, Gullner vizimalom Kőszeg Vízimalom
  Dessewffy-kúria kertje Nagykökényes Történeti kert
  Ev. templom Soltvadkert Templom
  Borház Hatvan Présház
  csorgókút Palotás Forrásfoglalás
  Lakóház (Tájház) Boldog Népi lakóház
  Időszakos forrás Szarvasgede Forrás
  Görögkeleti templom (Szentháromság) Kecskemét Templom
  Perczel-kastély Rózsafa Kastély
  Lakóház Magyarpolány Népi lakóház
  R. k. kápolna (Szent Anna) Lőrinci Kegykápolna
  Ev. templom Kecskemét Templom
  Szőreg - Szőregi tó III. Szeged Halom
  Magtár és borház Szűcsi Magtár
  R. k .templom (Szent Mihály) Lőrinci Templom
  Római katolikus templom Pusztamérges Plébániatemplom
  Szent Család-szobor Jászfényszaru Köztéri szobor
  Lakóépület Kiskunhalas Népi lakóház
  R. k. plébánia Hatvan Plébánia
  R. k. templom (Mindenszentek) Jászfényszaru Templom
  Vasút parki kereszt Kecskemét Feszület
  Szent Sebestyén-szobor Hatvan Köztéri szobor
  R. k. templom (Mindenszentek) Heréd Plébániatemplom
  R. k. templom, Ferences templom Kecskemét Plébániatemplom
  Volt ortodox zsinagóga Kecskemét Zsinagóga
  R. k. templom (Szeplőtelen Fogantatás) Boldog Templom
  Evangélikus templom Bér Templom
  R. k. templom (Szent Adalbert) Hatvan Plébániatemplom
  Volt Grassalkovich-kastély Hatvan Kastély
  Gémeskút Bekecs Gémeskút
  Evangélikus templom Bokor Templom
  Kilátó Ipolytarnóc Műhely
  R.k. plébánia-templom Kecskemét Plébániatemplom
  Forrás Ecseg Forrás
  Római katolikus kápolna (Szentlélek) Pásztó Temetőkápolna
  Evangélikus templom Szirák Templom
  Ref. templom Kecskemét Templom
  Mohácsi strand a Duna parton Mohács Vízhasználattal; vízgazdálkodással kapcsolatos egyedi tájérték
  Bócsi kastély Csömör
  Apáti, Apáti-hegy Vasmegyer Halom
  r.k templom Szurdokpüspöki Templom
  Vizes élőhely Kálló Láp- és ligeterdők
  Ármentesítő Társulati Székház Szentes Középület-együttes
  Római mérföldkő Esztergom Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla
  Hősi emlék Esztergom Feszület
  Herencsény templomi fakereszt 2.sz. Herencsény Feszület
  Csóka-kert, egykori Vay-kert Berzék Kastélykert; kúriakert
  Szent József-szobor Szentes Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla
  Brumi-tanya 1. Fülöp Templom
  Egykori kastélypark Nagymacson Debrecen Kastély
  Forrás Raposka Forrás
  Tömösvár Fehérgyarmat Kastély
  Labdarúgó Almásfüzitő Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla
  Kápolnahalom Jászfényszaru Telep
  Városháza Szentes Városháza
  Katolikus Plébánia Szentes Plébánia
  I. világháború hősi halottainak emlékműve Kiskunhalas Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla
  Volt Kenyérgyár Szentes Élelmiszeripari nagyüzem
  Fülkés kereszt Esztergom Köztéri szobor
  pince Balatonakali Pince
  Rk. plébániaház Esztergom Plébánia
  Kígyós kereszt Esztergom Feszület
  Köteles Kálvária Kiskunhalas Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla
  Bankpalota és Bérház Szentes Bank(ház)
  Allegória Dunaújváros Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla
  Fájdalmas Anya (festménye) Esztergom Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla
  Római katolikus templom (Szent Márton) Buják Plébániatemplom
  Tanya Pirtó Tanya
  Angyalos kereszt Esztergom Feszület
  Forrás Sáska Forrás
  Budatava Balatonalmádi Római kori épület
  István megkoronázása Esztergom Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla
  Facsoport Galgahévíz Facsoport; fasor
  Járásbíroság ( és fogház) Szentes Középület-együttes
  Szőlő-mál II. Herend Építőipari nagyüzem
  Eszterházy kastélypark Fertőd
  Park
  Történeti kert
  Eszterházy kastélypark Fertőd
  Park
  Történeti kert
  Szent Erzsébet Katolikus Iskola Szentes Általános iskola
  Szt. László szobor Esztergom Köztéri szobor
  Zeneiskola volt Úri Kaszinó Szentes Általános iskola
  Kiss Bálint Református Iskola Szentes Általános iskola
  1848-as emlékmű Tét 1848-49-es szabadságharcos emlékmű
  Alagút bejárata Budapest_V. Alagút
  Petőfi Szálló Szentes Szálloda (hotel)
  Csapás-tetői-barlang Szinpetri Természeti egyedi tájértékek
  Szent Kút forrás Mohács Forrás
  Iparosház Mohács Kiállítóhely
  Fogadalmi templom Mohács Templom
  Englert Antal maszkfaragó nyitott műhelye Mohács Kézműves műhely
  Husz Béla fafaragó és Husz Béláné babakészítő Mohács Kézműves műhely
  Szent Jakab kápolna Mohács Kápolna
  Lakatos László keramikus műhelye Mohács Kézműves műhely
  Rosta Endre busómaszkfaragó nyitott műhelye Mohács Kézműves műhely
  Prókai György maszkfaragó műhelye Mohács Kézműves műhely
  Élő József maszkfaragó műhelye Mohács Kézműves műhely
  Gagyi Zoltán maszkfaragó műhelye Mohács Kézműves műhely
  Vaskapu kastély Mohács Kastély
  II. Lajos emlékmű Mohács Emlékmű
  Szőlőhegyi Rendezvénytér Mohács Felületi
  Mohácsi Szőlőhegy Mohács Szőlő
  Eberhardt pince Mohács Pince
  Planina Borház Mohács Pince
  Vízitúra útvonal állomás Mohács Vízi út
  Kerékpáros túraútvonal állomás Mohács Út
  Mohácsi strand a Duna parton Mohács Vízhasználattal; vízgazdálkodással kapcsolatos egyedi tájérték
  Mohácsi-sziget Mohács Természeti egyedi tájértékek
  Szabadság-sziget Mohács Természeti egyedi tájértékek
  Duna-parti sétány - Kolbe sétány és Mohácsi rév Mohács Sétány
  Városi Pincészet Mohács Pince
  Szent Miklós történelmi vízi- és taposómalom Mohács Kiállítóhely
  Kanizsai Dorottya Múzeum, kiállítás és látványtár Mohács Múzeum
  Mohácsi Busójárás Mohács Hagyományok
  Mohácsi történelmi emlékhely Mohács Történelmi; népmondai emlékhely
  Busóház Mohács Múzeum
  Busóudvar Mohács Múzeum
  Szüreti Csirkepaprikás-főző Fesztivál Bóly Hagyományok
  Kiskastély Bóly Kastély
  História Hall falfestmény Bóly Mindennapi élettel kapcsolatos építmény; állandó (művészeti) alkotás
  Róth Pince Bóly Pince
  Kálvária domb Bóly Kálvária; kálváriadomb
  Nepomuki Szent János katolikus templom Bóly Templom
  Battyhány-Montenuovo mauzóleum Bóly Múzeum
  Helytörténeti Múzeum (egykori Uradalmi Magtár épülete) Bóly Múzeum
  Agrártörténeti Múzeum Bóly Múzeum
  Pincesor Bóly pincesor
  Borház Bóly Közösségi épület
  Battyhány-Montenuovo kastély és kastélypark Bóly Kastély
  Villány-Bóly-Szederkény-Pécsvárad kerékpárút Bóly Út
  Emmausz-járás Bóly Hagyományok
  Tölgyfalevél alakú tó Mecseknádasd Állóvízhez kapcsolódó képződmény
  Bagoly csárda Mecseknádasd
  Vendéglátó épület
  Szállásépület
  Kretzlfest Mecseknádasd Hagyományok
  "Vérérrel verítékező Krisztus" Kápolna Mecseknádasd Kápolna
  Pünkösdi Kakaspaprikás-főző Verseny Mecseknádasd Hagyományok
  Tourinfo pont Mecseknádasd Közintézmény épülete
  Püspöki kastély Mecseknádasd Kastély
  Nepomuki Szent János-kápolna Mecseknádasd Kápolna
  Kálvária domb Mecseknádasd Kálvária; kálváriadomb
  Szent György római katolikus plébániatemplom Mecseknádasd Plébániatemplom
  Keszler malom Mecseknádasd Múzeum
  Fachwerkhaus Mecseknádasd Emlékház
  Titz ház Mecseknádasd Ház
  Nübl malom (Stein-Mühle) Mecseknádasd Malom
  Szent István kápolna Mecseknádasd Kápolna
  Kultúrcentrum Mecseknádasd Közösségi épület
  Réka vár romjai Mecseknádasd Várrom
  Hetényi pincészet Mecseknádasd Pince
  Mesterségek Háza és Alkotóudvar Mecseknádasd
  Közösségi épület
  Kiállítóhely
  Közösségi pince és jégverem, bortrezor Mecseknádasd Közösségi épület
  Schlossberg vendéglő Mecseknádasd Vendéglátó épület
  Mecseknádasdi Német Nemzetiségi Tájház Mecseknádasd Tájház
  Arnold pince Mecseknádasd Pince
  Mecseknádasdi Pincesorok Mecseknádasd pincesor
  Wekler pincészet Mecseknádasd
  Pince
  Szállásépület
  Pálinkamúzeum Mecseknádasd Múzeum
  Bakancsos ház Mecseknádasd Turistaház; kulcsosház
  Trieb pincesor Mecseknádasd pincesor
  Havas Boldogasszony-kápolna (Schneekapelle) Mecseknádasd Kápolna
  Schlossberg tanösvény és kilátó Mecseknádasd
  Vonalas jellegű kilátóhely egyedi vagy jellegzetes látványképpel
  Tanösvény
  Schlossbergi romok Mecseknádasd Templomrom
  Miklós napi pincejárás Mecseknádasd Hagyományok
  Magyarországi Németek Országos Borversenye Mecseknádasd Hagyományok
  Bazsarózsa tanösvény Pécsvárad Tanösvény
  Walter pince Pécsvárad Pince
  Szent György Napi Borverseny és Borbál Pécsvárad Hagyományok
  Pécsváradi Leányvásár Pécsvárad Hagyományok
  Szent István Napok Pécsvárad Hagyományok
  Dombay tó Pécsvárad Turizmushoz; természetjáráshoz kapcsolódó egyedi tájérték
  Pécsváradi Református Egyházközség temploma Pécsvárad Templom
  Temetőkápolna Pécsvárad Temetőkápolna
  Református lelkészlak és gazdasági épülete Pécsvárad Gazdasági (mellék)épület
  Római katolikus plébániaház Pécsvárad Plébániatemplom
  Pécsváradi szőlőhegy Pécsvárad Szőlő
  Nagyboldogasszony templom Pécsvárad Templom
  Samu Géza Múzeum Pécsvárad Múzeum
  Pécsváradi vár Pécsvárad
  Vár általában
  Kolostor általában
  Szőlőhegy Helesfa Szőlő
  Kálvária Helesfa Kálvária; kálváriadomb
  Nádosy kastély parkja Helesfa Természeti egyedi tájértékek
  Nádosy kastély Helesfa Kastély
  Szent Péter és Pál templom Helesfa Templom
  Lisicza Borház Helesfa Pince
  Mozsgói Kakasfesztivál Mozsgó Hagyományok
  Magyarok Nagyasszonya Templom Mozsgó Templom