Evangélikus templom

Kereső betöltése
name: 
Evangélikus templom
home
type: 
church
settlement: 
Bér
county: 
Nógrád
Evangélikus templom
data
pontos helyszín: 
Szabadság tér
description
description: 
Dombon szabadon álló, egyhajós, keletelt templom, Ny-i homlokzata előtt középtoronnyal, a torony D-i oldalán karzatfeljáróval, a hajónál keskenyebb, egyenes záródású szentéllyel. Nyeregtetővel fedett, amely a szentélyzáródás felett lekontyolt. Bejárata a hajó D-i homlokzatán. A torony sarkai a második emeletig kváderkővel armírozottak. É-i homlokzatának első emeletén csúcsíves ablak, Ny-i homlokzatának első emeletén ikerablak, középoszlop nélkül. Belseje síkmennyezetes, a hajó bejárati oldalán karzat. A hajó É-i oldalán befalazott csúcsíves bejárat. Berendezés: 19. század; oltárkép: 1900 (Kubányi Lajos). A középkori templomot 1721 előtt állították helyre, s az evangélikusok használták. 1896-ban bővítették, támpilléres szentélyét elbontották, a hajó ablakait átalakították és a 14. századi tornyot egy emelettel megmagasították. Település belsejében, dombon, szabadonálló, részben középkori, részben barokk evangélikus templom téglalap alakú hajóval, a hajó nyugati homlokzata elé ugró toronnyal és egyenes záródású szentéllyel. A négyzet alaprajzú torony középkori, nyugati homlokzatának földszintjén szegmensíves ablak. Az első emeleten, mind a három oldalon 1-1 ablak. Az északi oldalon csúcsíves, szalagkerettel, a nyugati oldalon ikerablak, de hiányzik középen az ablakosztás. A torony második emelete újabb, mind a négy oldalon félköríves záródású harangablakkal. Órapárkány, bádoggal fedett, törtvonalú sisakdísz. A torony két sarkán a második emelet magasságáig sarokarmírozás. Alacsony lábazat fut körbe. A hajó északnyugati homlokzata dísztelen, oromfala egyenes. A délnyugati oldalon a homlokzat előreugrik, itt kontyolt nyeregtető zárja a torony déli oldalát részben takaró épületrészt. A hajó északi oldala ablaktalan és dísztelen, itt is alacsony lábazat. A hajó déli oldala 4 tengelyes: b+a+b+a. Nyugatról az első tengelyben egyszárnyú, szegmensíves záródású bejárat a toronyba. A 2. és 4. tengelyben 1-1 félköríves záródású ablak, míg a 3. tengelyben félköríves záródású, kétszárnyú bejárat a hajóba. A szentély déli oldalán szintén egy félköríves ablak. Alacsony lábazat. A szentély keleti fala díszítetlen, a sarkok csapottak, a szentélyen kontyolt tető. A hajó és szentély cseréppel fedett. Település belsejében, dombon, szabadonálló, részben középkori, részben barokk evangélikus templom téglalap alakú hajóval, a hajó nyugati homlokzata elé ugró toronnyal és egyenes záródású szentéllyel. A négyzet alaprajzú torony középkori, nyugati homlokzatának földszintjén szegmensíves ablak. Az első emeleten, mind a három oldalon 1-1 ablak. Az északi oldalon csúcsíves, szalagkerettel, a nyugati oldalon ikerablak, de hiányzik középen az ablakosztás. A torony második emelete újabb, mind a négy oldalon félköríves záródású harangablakkal. Órapárkány, bádoggal fedett, törtvonalú sisakdísz. A torony két sarkán a második emelet magasságáig sarokarmírozás. Alacsony lábazat fut körbe. A hajó északnyugati homlokzata dísztelen, oromfala egyenes. A délnyugati oldalon a homlokzat előreugrik, itt kontyolt nyeregtető zárja a torony déli oldalát részben takaró épületrészt. A hajó északi oldala ablaktalan és dísztelen, itt is alacsony lábazat. A hajó déli oldala 4 tengelyes: b + a + b +a. Nyugatról az első tengelyben egyszárnyú, szegmensíves záródású bejárat a toronyba. A 2. és 4. tengelyben 1-1 félköríves záródású ablak, míg a 3. tengelyben félköríves záródású, kétszárnyú bejárat a hajóba. A szentély déli oldalán szintén egy félköríves ablak. Alacsony lábazat. A szentély keleti fala dísztelen, a sarkok csapottak, a szentélyen kontyolt tető. A hajó és szentély cseréppel fedett. Síkmennyezet, hajó nyugati végén egyenes mellvédű karzat. Karzat alatt félköríves toronybejárat. Új kőpadló, klasszicista oltár újabb oltárképpel és klasszicista szószék. Krisztus feltámadása. Hajó északi oldalán befalazott csúcsíves bejárat. A szentély egy lépcsőfokkal emelt. Újabb padok. Rieger-orgona (No. 2358). 1700-ban a templom elhagyatva állt, 1721-ben azonban már használta a gyülekezet. Mostani alakját 1896-ban nyerte el, ekkor kibővítették, támpilléres szentélyét lebontották, a hajó ablakait átalakították és a toronyra második emeletet húztak. 1925-ben újból renoválták.
TitleRevisionOperations
Evangélikus templom2011-06-08 12:03 - Anonymous - KÖH

current revision