Evangélikus templom

Kereső betöltése
name: 
Evangélikus templom
home
type: 
church
settlement: 
Szirák
county: 
Nógrád
Evangélikus templom
Evangélikus templom
data
pontos helyszín: 
Kossuth u.
description
description: 
Magaslaton, szabadon álló, keletelt templom. Egyhajós, Ny-i homlokzata előtt középtoronnyal, egyenes záródású hajóval, hajó záródása fölött lekontyolt nyeregtetővel. A DNy-i hajósarkon befalazott középkori figurális faragvány. Bejárat a toronyaljban és a D-i homlokzaton. Belseje csehsüveg-boltozatos, a hajó bejárati oldalán karzat. Berendezés: 18. század vége; szószékoltár, 1788. Orgona: 1878 (Martin ?a?ko). Az É-i falon Roth Johanna emléktáblája, 1928. Középkori templom helyén gróf Teleki Józsefné Királyfalvi-Roth Johanna építtette 1782-1788 között (építész: Jung József). Felújítás alatt; a tornyot két éve hozták rendbe, de csúnyán ázik. Település északi részén, dombtetőn, szabadon álló, copf evangélikus templom, téglalap alakú hajóval és a hajó nyugati végéhez épített négyzetes alaprajzú toronnyal A torony szinte kitölti a nyugati homlokzatot. A 3 szintes torony földszintje és 1. Emelete sávozással díszített. A földszint nyugati homlokzatán ívelt szemöldökű, szalagkeretes kétszárnyú bejárat. Bejárat felett ovális ablakocska. Az alsó szint emeleti részén szegmensíves záródású ablak felette egyenes szemöldök, melyet lapos konzolok tartanak és zárókő motívum kapcsol össze az ablakkal. Tagolt főpárkány zárja az alsó részt, mely körbefut az egész épületen. A szintén sávozott emeleten, enyhe faltükörben szegmensíves záródású, szalagkeretes záróköves ablakok, ablak felett geometrikus szemöldök , mely az ablak ívének megfelelően homorodik. A szemöldök tulajdonképpen az osztópárkányról lóg le. A torony másod emeletén enyhe kiülés, füzérdíszes fejezetű pillérek között félköríves záródású harangablak egyenes könyöklővel és egyenes tagolt szemöldökkel. Órapárkány órával, bádog fedett törtvonalú sisakdísz. A torony minden szintjén mind a 3 ill. a legfelső szinten mind a négy oldalon megvannak - ugyan azok a nyílásaik - kivétel természetesen a bejárat - de az északi oldal ovális , ill. szegmensíves alsó szinti ablakai csak vakablakok. A tornyon kívüli homlokzat egyszerű , egyenes orommező és a homlokzat déli részén a földszinten egyszárnyú, téglalap alakú bejárat, felette az ovális, ill. szegmensíves toronyablak szintjén 1-1 téglalap alakú ablak. A hajó sarkai lekerekítettek, A DNY-i sarkon befalazott középkori figurális kőfaragvány. A hajó oldalhomlokzatai egyszerűek, az alacsony lábazaton és a főpárkányon kívül az északi oldalon 4 szegmensíves záródású ablak egyenes könyöklővel és az ablak ívének megfelelő enyhe kiülésű egyszerű szemöldökkel. A déli homlokzat hasonló, de itt nyugatról a 2. Tengelyben kétszárnyú, szegmensíves bejárat festett szalagkerettel. Keleten kontyolt nyeregtető cseréppel fedve. Az épület keleti falán 2 szegmensíves ablak. 4 szakaszos hajó, csehsüveg boltozat hevederekkel. Igényes barokk berendezés: főoltár, keresztelőmedence, orgona, padok. 2 pilléren nyugvó 3 ívű karzat, alja csehsüvegboltozar. Kelhelmi lap padló. 1782-ben tették le a mai templom alapkövét. 1788-ban fejezték be. Mestere Jung József pesti építész volt. 1836-ban a tornyot újra fedték. 1880-ban és 1927-ben renoválták a templomot.
TitleRevisionOperations
Evangélikus templom2013-05-15 22:30 - kollaci - KÖHcurrent revision
Evangélikus templom2011-06-08 11:03 Anonymous - KÖH

Created by TÉKA Admin