Kiskunhalasi római katolikus templom épületszobrai

Kereső betöltése
name: 
Kiskunhalasi római katolikus templom épületszobrai
home
type: 
memorial plaque; statue; etc
settlement: 
Kiskunhalas
county: 
Bács-Kiskun
Kiskunhalasi római katolikus templom épületszobrai
Kiskunhalasi római katolikus templom épületszobrai
data
pontos helyszín: 
Szentháromság tér
description
description: 
Dombon, szabadon álló, kereszthajós, íves szentélyzáródású, DNy-i homlokzati tornyos, a szentély és keresztszárnyak fölött kontyolt nyeregtetős, a négyzet fölött kúptetős templom. Szentélyének mindkét oldalához alacsonyabb mellékterek kapcsolódnak. DNy-i homlokzata középtengelyében kapu, zárókövében évszám: 1770, fölötte a falon ország címeres építési emléktábla: 1770. A két szélső tengelyben félköríves szoborfülkék, Szent Péter és Szent Pál szobraival. Csehsüveg boltozatos hosszhajó, dongaboltozatos kereszthajó és szentély, a hajó bejárati oldalán karzat. Az előcsarnokban két építési és kifestési emléktábla: 1944. Falképek: 1944 (Karol Malczyk és Pawlik Milada lengyel menekültek). Festett üvegablakok: 1927, 1942. Berendezés: jellemzően 19. század; fő- és két mellékoltárkép: 18. század második fele. 1766-ban Mária Terézia parancsára a város telket ajándékozott a katolikus egyháznak templom, paplak és iskola céljára. A templom a Királyi Vallásalap költségén 1769-1770 között épült (építész: Gföller Jakab). 1937-1940 között bővítették (építész: Fábián Gáspár, kivitelező: Kapuvári Gusztáv, Menczer Henrik, Tóth Lajos). A templom előtt: Mária a gyermek Jézussal szobor; feszület, a kereszt tövében Máriával, hiányos; Szentháromság-szobor, 1910; Kálvária-szoborcsoport, 19. század eleje (trsz.: 6673). Kereszt alaprajzú, szegmentíves szentélyzáródású, szabadonálló templom a szentélyszakaszhoz kétoldalt szimmetrikusan csatlakozó mellékterekkel, a homlokzat síkjában emelkedő középtoronnyal. A templomtest palával, a torony fémlemezzel fedett. A négyzet fölött kupoladob emelkedik, kúptetővel, fémlemez-fedéssel. Az épületen lábazat és egyrészes párkány fut körbe. Főhomlokzata kétszintes, a párkány fölött még két toronyszinttel, melyeket egyrészes osztópárkány választ el egymástól. A torony főpárkánya háromrészes, képszékekben mind a négy oldalon óra helyezkedik el. A főhomlokzat nyílásai kettősen, a többi homlokzatéi egyszeresen befelé lépcsőződő faltükrökben foglalnak helyet, a főhomlokzat középtengelyét rizalit hangsúlyozza. A főkapu szegmentíves záródású, tagozott, füles, szalagkeretes, lábazatos kőkerettel. Zárókövében évszám: 1770, fölötte címeres, faragott kőtábla, szintén felirattal (ld. alább). A kapu fölött félköríves záródású, tagozott szalagkeretes, vállköves-záróköves, könyöklővel ellátott ablak nyílik, két oldalán - a szélső faltükörben - egy-egy megegyező méretű szoborfülke, bennük az odaillőnél kisebb barokk szobrok: Szt. Péter és Szt. Pál. A főpárkány fölött az átvezetést a toronyhoz voluták biztosítják, rajtuk kővázák, az első toronyszintet szemöldökgyámos, a másodikat mind a négy oldalán a főhomlokzatéval megegyező ablakok nyitják meg. A torony négy sarkát kettős lizénák hangsúlyozzák. Az oldalhomlokzatok ablakai szegmentíves záródásúak, tagozott szalagkerettel, zárókővel. 1 szakasz előcsarnok, 1 szakasz karzatalja, 3 szakasz hajó, 1 szakasz négyezet - kétoldalt egy-egy szakasz kereszthajó-, 1 szakasz szentély. A karzat két négyszögű pilléren nyugszik. A hosszház egyhajós, a befelé húzott pillérek közeiben gyóntatószékeket, szobrokat helyeztek el. A karzat ill. a hajó üvegablakai - Kis Szent Teréz, Szt. Imre, Szt. László, Szt. István, Szt. Margit, Szt. Erzsébet, Szt. Anna, Szt. József - 1927-ben, a négyezetét, az eucharisztikus világkongresszusra (1938) utaló és a szentély Jézus Szivét és Mária Szeplőtelen Szivét ábrázoló ablaka 1942-ben készült. Mennyezetfestés: a karzaton: Szent Cecília és a mennyei karok, Vajk megkeresztelése (Benczur után), Szent Erzsébet alamizsnát oszt (Liezen-Mayer után), a hajóban: (a bejárattól a szentély felé) Krisztus feltámadása, Pál megtérése-Krisztus átadja Péternek a kulcsokat, Jézus születése; a négyezetben: Jézus partraszáll, a tömeg várja, a kereszthajókban: Pünkösd és Mennybemenetel, Engedjétek hozzám a kisdedeket és Jó Pásztor; a szentélyben: Vegyétek és egyétek! Hirdessétek az evangéliumot! Szentháromság. A főoltár fölötti falfestmény: Krisztus a kereszten. Főoltárkép: Szent Péter és Szent Pál, barokk, 18. sz., mellékoltárok: Szent István felajánlja az országot, alatta ovális festmény: Szent Antal, fölötte: czestochowai kegykép; Nepomuki Szent János és Remete Szent Antal (?), alatta: Szent József. A mellékoltárokkal szemközti falakon: Szt. Antal, Menekülés Egyiptomba. A szentélyben barokk Mária-szobor.
TitleRevisionOperations
Kiskunhalasi római katolikus templom épületszobrai2014-10-02 16:50 - Nagy Zsolt Imre - KÖHcurrent revision
Kiskunhalasi római katolikus templom épületszobrai2011-06-08 10:49 Anonymous - KÖH

Created by TÉKA Admin