R. k. templom (Havas Boldogasszony)

Kereső betöltése
name: 
R. k. templom (Havas Boldogasszony)
home
type: 
plebeian church
settlement: 
Nagykökényes
county: 
Heves
R. k. templom (Havas Boldogasszony)
data
pontos helyszín: 
Hősök tere
főbb jellemzők: 
templom; középkor
description
description: 
Egyhajós, lesarkított, egyenes szentélyzáródású templom, a hajó K-i végében keskenyebb, bejárati előteret, homlokzati tornyot magába foglaló épületrésszel. A szentély D-i oldalán féltetős sekrestye. Boltozattal fedett belső tér, a hajó bejárat felöli oldalán karzattal. Berendezés: 19. század első fele. A középkori premontrei prépostsági templom helyén épült a 18. század elején. A középkori templom szentélye a mai torony alatt volt. 1727-ben javították, 1799-ben kibővítették, tornyát 1817-ben építették. Középkori részleteit 1966-ban végzett tatarozás során azonosították. K-Ny-i hossztengelyű egyhajós, kontyolt nyeregtetős templom, a hajó K-i oldalán keskenyebb, bejárati előteret, homlokzati tornyot magába foglaló épületrésszel, lesarkított egyenes záródású szentéllyel. A szentély D-i oldalán féltetős sekrestye. A templomkertben színezett kő Nepomuki Szt. János-szobor, 1872. A torony alatti előtérből nyílik a karzat alatti előtér, mely egy-két pillérrel alátámasztott kosáríves nyílással kapcsolódik a hajóhoz. A hajót falpillérekre támaszkodó 3 nyújtott téglalap alaprajzú csehboltozat fedi, félköríves záródású diadalív, dongaboltozattal fedett szentély. A szentély D-i oldalán csehboltozatos sekrestye. Belső festés: a diadalíven figurális kép, 20. sz. 2. fele. Nyílászárók: századfordulós kapu. Padlóburkolat: cementlap. Berendezés: Főoltár: sztipesz, tabernákulum, 2 adoráló angyal, festett aranyozott fa, barokk, 18. sz. Oltárkép /Havas Boldogasszony/ 19. sz. vége, keret copf. Mellékoltárok: leckeoldalon, a hajóban, festett fa tabernákulum, későbarokk, 18. sz. vége. Szószék: festett fa, későbarokk, 18. sz. vége. Keresztelőkút: vörösmárvány, historizáló, 19. sz. Padok: 1980. körül. Orgona: historizáló. Festmények: Mária neveltetése, olaj, vászon, 19. sz. Szobrok: Szentháromság-szobor, festett fa, 19. sz. (?) Egyéb: Hordozható Mária-szobor, baldachin, festett fa, későbarokk (?) Feszület, festett fa, /a karzaton/, népies (?) Feszület a sekrestyében, festett fa, (?) Sekrestyeszekrény, festett fa, (?) A középkori, premontrei prépostsági templom maradványainak felhasználásával épült a 18. sz-ban. Az 1966-ban végzett felújítás során a torony alatti épületrészt sikerült azonosítani a középkori templom szentélyével.
TitleRevisionOperations
R. k. templom (Havas Boldogasszony)2011-06-08 11:25 - Anonymous - KÖH

current revision

Comments