R. k. templom (Mindenszentek)

Kereső betöltése
valid
name: 
R. k. templom (Mindenszentek)
home
type: 
church
settlement: 
Jászfényszaru
county: 
Jász-Nagykun-Szolnok
R. k. templom (Mindenszentek)
data
pontos helyszín: 
Szabadság tér
főbb jellemzők: 
templom; középkor; árpád-kor
description
description: 
Kéthajós (1702), poligonális szentélyzáródású, támpillérekkel erősített, keletelt templom, a Ny-i homlokzat előtt álló toronnyal, az É-i oldalon mellékhajóval bővítve, a hajó D-i oldalán emeletes előcsarnok. A szentély É-i oldalán sekrestye. A bejárat fölötti fülkében Immaculata-szobor (18. század eleje), a torony támpillérein Szent István és Szent László király szobra (20. század). A templomtér és a mellékterek különböző típusú boltozatokkal fedettek. A Ny-i oldalon karzat. Falképek: 1930 körül. Berendezés: jórészt 18. század; oltárképek: 1900 körül. Orgona: 1766 előtt, átépítve a 19. század második felében. A 17. század közepén a középkori templomot felújították, a 18. században több periódusban bővítették, mellékhajó és előcsarnok 1759-ben készült. A 19. és a 20. század végén ismételten felújították. A templomkertben: Szent Család-szobor, 1769 (trsz.: 4011). Egyhajós, poligonális szentélyzáródású, támpillérekkel erősített, keletelt templom, a nyugati homlokzat előtt álló toronnyal, északi mellékhajóval bővítve. A hajó déli oldalán emelettel bővített előcsarnok. A szentély északi oldalán sekrestye (bővítve a 20. század 2. felében). A bejárat fölött Immaculata szobor, 18. század. A tornyon Szent István és Szent László szobor, 1900 körül. Az északi homlokzaton kriptalejárat faszerkezetű előtetővel. A templomkertben Szent Család szobor, 1769. (Tsz.: 4011) A főhajóban hevederívekkel tagolt 4 fiókos dongaboltozat mező. Az északi mellékhajóban csehboltozatok. A déli előcsarnokban (jelenlegi kápolna) keresztboltozatos donga, emeletén az oratóriumban csehboltozat. A szentélyben cikkelyekkel záródó keresztboltozatos donga. A sekrestyében keresztboltozatos donga. A mellékhajó alatt kívülről megközelíthető kripta. Díszítőfestés, mennyezet és falképek, 1930 körül. A főhajóban a padsorok között, valamint a szentélyben kerámia lapburkolat, 1998. A mellékhajóban kelheimi kő padlóburkolat. Az oratóriumon téglaburkolat. Többségében barokk ajtók, néhány ajtó a 19-20. század fordulójáról. Vasablakok, 20. század 2. fele. Berendezés: Mindenszentek főoltár Sztipesz, festett kő, barokk, 18. század Tabernákulum, kő, 20. század Oltárkép, 1900 körül. Mellékoltárok a diadalív két oldalán: Jézus Szíve és Szűz Mária Sztipesz, festett fa, barokk, 18. század ? Oltárképek: Jézus Szíve, Kiss Alajos, szign. Szűz Mária, 1909 (olvashatatlan szign.) Mellékoltárok a mellékhajóban: Nepomuki Szent János oltár Sztipesz, festett kő, barokk, 18. sz. Oltárfal, festett fa, későbarokk, 18. sz. vége ? Oltárkép, Kiss Alajos, 1889, szign. Fájdalmas Anya oltár Sztipesz, festett kő, barokk, 18. század Tabernákulum, festett fa, barokk, ? Oltárkép, 19. század vége, Kiss Alajos szign. Szószék, festett, aranyozott fa, későbarokk, 18. század vége. Keresztelőkút, medence, festett kő, barokk, 18. század Padok, festett fa, historizáló, ? Orgona, festett fa, copf, 18. század vége, Rückpozitiv, festett fa, barokk, ? Festmények: Mária a gyermek Jézussal (a sekrestyében), copf kerettel, 18. sz. Képek, 19. sz. Mária a gyermek Jézussal (a déli előcsarnokban), 19. század Szent Mihály (a sekrestye ajtó fölött), barokk, 18. század Szobrok: Nepomuki Szent János szobor, festett fa, barokk, 18. század Feszület a déli kápolnában, aranyozott fa, barokk, ? Feszület a mellékhajóban, festett fa, népies, 19. század Egyéb: Hordozható Mária kép baldachinnal: Baldachin, festett fa, barokk, 18. század. Képek, 19. század ? Sekrestyeszekrény, festett fa, 1900 körül. Feliratos kőtábla a diadalív melletti pilléren. (másodlagosan elhelyezve) az 1702-es újjáépítésről. Papi trónszék mögötti falburkolat a szentélyben festett fa, neobarokk, 1906 Szenteltvíztartó az északi mellékhajóban, kő, barokk, 18. század vége ? A 15. században gótikus kőtemplom épült. 1631-43-ig felújították. 1702-ben a hajót alapjaiból újjáépíti Ordódy Sebestyén plébános. (Feliratos kőtábla a templomban.) 1759-ben bővítik. (Északi mellékhajó, déli előcsarnok, emelete?) A 19. század végén nagyobb felújítás történik. 1998-ban belső felújítás történt, festés, berendezések festése, új burkolatok, berendezés átrendezése. A déli előcsarnokban kápolnát alakítottak ki, az oratórium feljáratot felújították.
TitleRevisionOperations
R. k. templom (Mindenszentek)2011-06-08 10:25 - Anonymous - KÖH

current revision