R. k .templom (Szent Mihály)

Kereső betöltése
name: 
R. k .templom (Szent Mihály)
home
type: 
church
settlement: 
Lőrinci
county: 
Heves
R. k .templom (Szent Mihály)
data
pontos helyszín: 
Szabadság tér
főbb jellemzők: 
templom; középkor
description
description: 
Egyhajós, keletelt, Ny-i homlokzati tornyos, poligonális szentélyzáródású templom. A szentély É-i oldalán kontyolt féltetős sekrestye, illetve lejárat a kriptába. Csehboltozatos hajó és szentély, a hajó Ny-i oldalán karzat. Berendezés: 18. század vége. Az eredetileg középkori templomhoz 1740-ben építtetett tornyot gr. Grassalkovich I. Antal, majd özvegye Klobusiczky Teréz a korábbi épület felhasználásával új templomot emeltetett. Egyhajós, poligonális szentélyzáródású, egy homlokzati tornyos, keletelt templom. A hajó rézsűs fallal szűkül a keskenyebb szentély felé. A szentély É-i oldalán kontyolt féltetős sekrestye ill. lejárat az altemplomba. A torony alatti előtér fölött karzat, kosáríves nyíláson nyugvó, a hajó felé előredomborodó, falazott mellvéddel. A hajót íves alaprajzú, tagolt, hangsúlyos falpillérekre támaszkodó 2 csehboltozat fedi. A hajó homorú falpillérekkel és hevederrel szűkül a karzat és a szentély felé, ill. hasonló módon képez falfülkéket az oldalhomlokzatokon. A szentélyt egy csehboltozat fedi. A szentély É-i oldalán teknőboltozatos sekrestye, valamint kívülről nyíló lejárat az altemplomba, mely T alaprajzú, középső, csehboltozatos teréhez 3 dongaboltozattal fedett kisebb tér kapcsolódik. Nyílászárók: 19. sz.-i kapu. Padlóburkolat: műkő. Berendezés: Főoltár: festett fa, historizáló, Szt. Mihály arkangyal szobrával. Mellékoltárok: A diadalív két oldalán, festett fa, későbarokk, 18. sz. vége, újabb szobrokkal. Egyszerű, festett deszka oltár az altemplomban, népies, ? Szószék: festett fa, későbarokk, 18. sz. vége. Keresztelőkút: festett fa, későbarokk, 18. sz. vége. /Az oszlop és a medence későbbi, historizáló ?/ Padok: új keményfa padok. Orgona: új, szekrény nélküli. Szobrok: Vir Dolorum szobor, festett fa, népies ? Egyéb: Gyóntatószék, fa, későbarokk, 18. sz. vége. Sekrestyeszekrény, későbarokk, 18. sz. vége. A falu 1730-1841-ig a Grassalkovich-család birtoka. Ők építik a templomot a középkori templom helyén /vagy felhasználásával/, 1767-74-ig. (Korábbi építési periódushoz tartozhat a szentély alatti altemplom?) (A főhomlokzat későbbi átalakításra utal? A Rieger orgonát az 1970-es években hárilag átalakították, az áldoztatórácsot és az eredeti padokat pedig kidobták. Az egyik pad oldallapját megőrizték a kántorlakás padlásán.
TitleRevisionOperations
R. k .templom (Szent Mihály)2011-06-08 10:25 - Anonymous - KÖH

current revision